Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
Nüütligschwächliches Wesen
NüüviärtälNeuviertel(OAK)
nüdnichtmhd nicht nüd schwäär Schwyz, Illgau: nid, anderswo nöd nüd waar! isch nüd waar! weder .. noch: nüd hindärsi und nüd fürsi, nüd Hund und nüd Chatz, nüd hüüscht und nüd hott > nüüd
nüggärnicht gar(nüd gar) nüggär ä schöönä nüggär luschtig nüggär gäärä nüügär lang sidär Tuäds wee? nüggär hüntsch!
Nüllälikleines Null
nümmänicht mehrmhd nimmê Öbs etz dä waar siig, ass nümmä alls waar siig? > nüümee
nümmämeenicht mehr mehr
nümmänüünicht mehr neu
nüsälätuschelnvgl Nüsternm mhd nüslen äs Gnüsel Getuschel
NüschälKopf, Grinddr Nüschul am Biigschtell aatätscht > Nüüsch
nüsslämit Nüssen spielen, Loos werfen, Nüssler spielen, Nüsslertanz tanzen
NüsslärFastnachtsfigur in Schwyz
NüssliNüssleinNüssli-Salat > schpanäschi Nüssli
nützänützenäs nützt ä kä bitz! bessär nützti nüüd! nüüd gnützt
nanachna Chiläs, na Hiirtäs, na Mälchäts, na dr Schuäl, na dä zwölfi, na dä einä, na dä Fiirtigä > Namittaag, Naa- , nachä
naanach, entlangam Wääg naa, där Maarch naa, dr Naasä naa, dr Muätaa naa, dr Hööchi naa, dr Längi naa, dr Chüürzi naa > nachä, änandäränaa
Naa-Nach-> Naach-
naachnach, entlang(betont)mhd nâch > na, naa, nachä, nooch
Naach-Nach-
NaachfaaräNachfahren, Nachkommen
Naachgmeindnachgeholte (ausserordentliche) Landsgemeinde
NaachheiligtaagNachheiligtag(Weihnachten, Ostern, Pfingsten) auch Naahelig
NaachlassNachlass, Hinterlassenschaft
NaachnaamNachnahme(neu, Postwort)
NaachnamäNachname, Beinamemhd nachname
NaachpuurNachbar> Nachpur
NaachrichtäNachrichtenvom Radio
NaachruäfNachruf(Nekrolog) Äs isch niämärt äsoo guät we sin Naachruäf - und niämärt äsoo schlächt we sin Ruäf!
NaadläNadelmhd nâdel Verkl. Näädäli >?Naat, Chriisnaadlä, Gufä
naadläTannen-Nadeln verlierendr Chrischtbaum naadlät > chriisä
naagäänachgebenächli voor- und naagää d Chelti hed naaggää
naagändsnachgehends, gegen Ende
NaaguuNachgeschmack
NaaheligNachheiligtag
NaasäNasemhd nase d Naasa butzä uf d Naasä schiässä dr Naasä nachä > Schnudär-, Wundär-
NaasäbööggäNasenbrocken
NaasäblüätäNasenbluten
NaasälumpäNasenlumpen, Nastuch> Fazzäneetli
NaasäschnüüzäNasenschneuzen
NaasäschpiägälNasenspiegel(Brille)
NaasummärNachsommer, schöner Herbstanfang
NaatNahtäs Näätli i dä Haarä: Scheitel Mz Näät
naatuänachtun, Nachgedächtnis haltenä wem tuänds da naa? naattaa auch nachätuä
NaawindNachwind, Sog(Laui, Föhn, Eisenbahn) > Tuusch
NaawintärNachwinter, Spätwinter, noch nicht Lanzig> Namittag
NaazäFamilienzuname Nachkommen des Ignaz Schelbert
Naazlis NaazFamilienzuname Ignaz Schelbert
NabälNabelmhd nabel (Nabul) Näbäli Mz Näbäl (Näbul) > Näfel
nachnachnach um Ässä nach ärä Wuchä anderswo naa > na, naa
nachäwovon vo waas nachä? dänk vo öppis nachä! vo welä nachä? Gotthelf von braver Familie nache
Dialekt:Nüütlig
Deutsch:
schwächliches Wesen
Dialekt:Nüüviärtäl
Deutsch:Neuviertel
(OAK)
Dialekt:nüd
Deutsch:nicht
mhd nicht nüd schwäär Schwyz, Illgau: nid, anderswo nöd nüd waar! isch nüd waar! weder .. noch: nüd hindärsi und nüd fürsi, nüd Hund und nüd Chatz, nüd hüüscht und nüd hott > nüüd
Dialekt:nüggär
Deutsch:nicht gar
(nüd gar) nüggär ä schöönä nüggär luschtig nüggär gäärä nüügär lang sidär Tuäds wee? nüggär hüntsch!
Dialekt:Nülläli
Deutsch:kleines Null
Dialekt:nümmä
Deutsch:nicht mehr
mhd nimmê Öbs etz dä waar siig, ass nümmä alls waar siig? > nüümee
Dialekt:nümmämee
Deutsch:nicht mehr mehr
Dialekt:nümmänüü
Deutsch:nicht mehr neu
Dialekt:nüsälä
Deutsch:tuscheln
vgl Nüsternm mhd nüslen äs Gnüsel Getuschel
Dialekt:Nüschäl
Deutsch:Kopf, Grind
dr Nüschul am Biigschtell aatätscht > Nüüsch
Dialekt:nüsslä
Deutsch:
mit Nüssen spielen, Loos werfen, Nüssler spielen, Nüsslertanz tanzen
Dialekt:Nüsslär
Deutsch:
Fastnachtsfigur in Schwyz
Dialekt:Nüssli
Deutsch:Nüsslein
Nüssli-Salat > schpanäschi Nüssli
Dialekt:nützä
Deutsch:nützen
äs nützt ä kä bitz! bessär nützti nüüd! nüüd gnützt
Dialekt:na
Deutsch:nach
na Chiläs, na Hiirtäs, na Mälchäts, na dr Schuäl, na dä zwölfi, na dä einä, na dä Fiirtigä > Namittaag, Naa- , nachä
Dialekt:naa
Deutsch:nach, entlang
am Wääg naa, där Maarch naa, dr Naasä naa, dr Muätaa naa, dr Hööchi naa, dr Längi naa, dr Chüürzi naa > nachä, änandäränaa
Dialekt:Naa-
Deutsch:Nach-
> Naach-
Dialekt:naach
Deutsch:nach, entlang
(betont)mhd nâch > na, naa, nachä, nooch
Dialekt:Naach-
Deutsch:Nach-
Dialekt:Naachfaarä
Deutsch:Nachfahren, Nachkommen
Dialekt:Naachgmeind
Deutsch:
nachgeholte (ausserordentliche) Landsgemeinde
Dialekt:Naachheiligtaag
Deutsch:Nachheiligtag
(Weihnachten, Ostern, Pfingsten) auch Naahelig
Dialekt:Naachlass
Deutsch:Nachlass, Hinterlassenschaft
Dialekt:Naachnaam
Deutsch:Nachnahme
(neu, Postwort)
Dialekt:Naachnamä
Deutsch:Nachname, Beiname
mhd nachname
Dialekt:Naachpuur
Deutsch:Nachbar
> Nachpur
Dialekt:Naachrichtä
Deutsch:Nachrichten
vom Radio
Dialekt:Naachruäf
Deutsch:Nachruf
(Nekrolog) Äs isch niämärt äsoo guät we sin Naachruäf - und niämärt äsoo schlächt we sin Ruäf!
Dialekt:Naadlä
Deutsch:Nadel
mhd nâdel Verkl. Näädäli >?Naat, Chriisnaadlä, Gufä
Dialekt:naadlä
Deutsch:Tannen-Nadeln verlieren
dr Chrischtbaum naadlät > chriisä
Dialekt:naagää
Deutsch:nachgeben
ächli voor- und naagää d Chelti hed naaggää
Dialekt:naagänds
Deutsch:nachgehends, gegen Ende
Dialekt:Naaguu
Deutsch:Nachgeschmack
Dialekt:Naahelig
Deutsch:Nachheiligtag
Dialekt:Naasä
Deutsch:Nase
mhd nase d Naasa butzä uf d Naasä schiässä dr Naasä nachä > Schnudär-, Wundär-
Dialekt:Naasäbööggä
Deutsch:Nasenbrocken
Dialekt:Naasäblüätä
Deutsch:Nasenbluten
Dialekt:Naasälumpä
Deutsch:Nasenlumpen, Nastuch
> Fazzäneetli
Dialekt:Naasäschnüüzä
Deutsch:Nasenschneuzen
Dialekt:Naasäschpiägäl
Deutsch:Nasenspiegel
(Brille)
Dialekt:Naasummär
Deutsch:Nachsommer, schöner Herbstanfang
Dialekt:Naat
Deutsch:Naht
äs Näätli i dä Haarä: Scheitel Mz Näät
Dialekt:naatuä
Deutsch:nachtun, Nachgedächtnis halten
ä wem tuänds da naa? naattaa auch nachätuä
Dialekt:Naawind
Deutsch:Nachwind, Sog
(Laui, Föhn, Eisenbahn) > Tuusch
Dialekt:Naawintär
Deutsch:Nachwinter, Spätwinter, noch nicht Lanzig
> Namittag
Dialekt:Naazä
Deutsch:
Familienzuname Nachkommen des Ignaz Schelbert
Dialekt:Naazlis Naaz
Deutsch:
Familienzuname Ignaz Schelbert
Dialekt:Nabäl
Deutsch:Nabel
mhd nabel (Nabul) Näbäli Mz Näbäl (Näbul) > Näfel
Dialekt:nach
Deutsch:nach
nach um Ässä nach ärä Wuchä anderswo naa > na, naa
Dialekt:nachä
Deutsch:
wovon vo waas nachä? dänk vo öppis nachä! vo welä nachä? Gotthelf von braver Familie nache
Seite 3 von 7