Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
aana dr Sunnä a dr Muotaa a d Heiteri gaa a d Händ früürä a dr Naasä nää a Wiänachtä a dä Fiirtigä a dr Fasnacht a dr Gmeind (an der Versammlung) a dä Bluämä schmöckä, Wemfall (Dativ) a wem bisch du? a wem isch das Auto? gib s a dä Goofä! gib s a miär! seisch äs a niämerem! a dem gseet mäs nüd aa a allem aa Hau a dr Chatz dr Schwanz ab > a dr, am, an
AädärliÄderchenchiibig Äädärli
aagemäss, nacha allem aa, miär aa,mä kännt ä am Model aa, am Redä aa, am Gaa aa, am Juuzä aa
AaFluss, Bach Steiner-Aa, Rigi-Aa, Melch-Aa, Muot-Aa
AabädAbendguete-n-Aabäd drii Ääbig lang > Fiirabäd
AabädässäAbendesenz Abig essen > Zaabäd
AabädrootAbendrot
AabädweidAbendweide(auf den Alpen)
aabäraperim Aabärä gaa, Im Summär wänns schön aabär isch und uf dä Alpä grüän .. Duden: aper, apern (obdt) Kluge: aber (äber, äfer, aper)
aabäräaper werdenäs aabärät scho schöön äs hed scho schöön ggaabärät uufä-aabärä, uusä-aabärä
aabüätzäannähenbüätzä
AabeezeeABC
aabiissäanbeissenän aabbissnä Öpfel
aabindäanbinden
aabrännäanbrennend Gümel tüänd etz dä aabrännä sind aabrännt
aabrännäanbrennen
aabruuchäanbrauchenHesch guäti Voorsätz gmacht fürs nüü Jaar? - Nei, i ha nu die altä, nu nüd aabruucht!
AabuuAnbauäs Aabüüli kleiner Anbau
aabuuäanbauen
aacheeräankehren, anpackenär weiss wiä aacheerä
aacheerigankehriggelehrig, geschickt äs aacheerigs Meitli
aachooberührennüd aachoo am frisch Gmaalätä! bisch aachoo!
aachooFeuer fangends Huus isch aachoo! (Schülerdeutsch: das Haus ist angekommen!) “1809 sind 3 Häuser verbrunnen in der Tschalun, weil ein Glarner Enzionen Wurzlen brannte und davon angekommen sind!”
aachooangehen, betreffenwänns uf üüs aachoo wäär
AadäräAderahd aadara z Aader laa > Gääder
aadingäandingen, ans Herz legen(spr. aatingä) si heb mers weis wiä aadinget aatungä: angedungen
aafüüräFeur anmachengang gu aafüürä! ich ha aagfüürät
aafaaanfangenmä sött einisch aafaa wer hed aagfangä?
aafrüüräanfrierenda früürid d Schue am Bode aa! auch: aagfrüürä
aagääangebenam Schlittä aagää aagää bim Jassä der Takt aagää dr Hund tuäd aagää (gibt Alarm) hööch aagää (schwindeln)
aagääangeben
aagaabeginnend Chilä, d Schuel, ds Theater gaad aa
aagaabetreffendas gaad di gaar nüüd aa!
aagaaanpackenöppis ghörig aagaa
aagaaanfangsaagänds Winter
aagattigäins Werk setzenwe chönnt mä jetzt das aagattigä? > Gattig
aaggässäangefressenaaggässnä Chääs, Öpfel, Mockä
aaghaaangehabtär hed ä kä Schuä aaghaa
aaghiijäAnriss nehmen(Laui, Schlipf) > aariitä
aagleidangekleidetbisch afig aagleid? > aaleggä
aagleidausgebreitetsi hend Mischt aagleid
aagnuuangenommenäs Aagnuus: ein angenommenes Kind > aanää
aagnuugefallenwe hetts di aagnuu? (wie hat es dir gefallen? Musik, Theater, Vorfall)
aagrüärtangeworfendr Chnüsel übärchoo we aagrüärt > rüärä
AagriffAngrifftödliche Viehkrankheit
aagschauäanschauengschau s aa: äs isch diis!
aagschiirädas Geschirrds Ross aagschiirä Sigrist: i muess der Pfarr gu aagschiirä (Messgewand anlegen)
aagseeansehenmä chan ums aagsee, mä hed ums aagsee
aagwännäangewöhnenmä muäss dä Goofä das aagwännä
aagwisäangewiesenufs Aarmägäld aagwisä
Dialekt:a
Deutsch:an
a dr Sunnä a dr Muotaa a d Heiteri gaa a d Händ früürä a dr Naasä nää a Wiänachtä a dä Fiirtigä a dr Fasnacht a dr Gmeind (an der Versammlung) a dä Bluämä schmöckä, Wemfall (Dativ) a wem bisch du? a wem isch das Auto? gib s a dä Goofä! gib s a miär! seisch äs a niämerem! a dem gseet mäs nüd aa a allem aa Hau a dr Chatz dr Schwanz ab > a dr, am, an
Dialekt:Aädärli
Deutsch:Äderchen
chiibig Äädärli
Dialekt:aa
Deutsch:gemäss, nach
a allem aa, miär aa,mä kännt ä am Model aa, am Redä aa, am Gaa aa, am Juuzä aa
Dialekt:Aa
Deutsch:
Fluss, Bach Steiner-Aa, Rigi-Aa, Melch-Aa, Muot-Aa
Dialekt:Aabäd
Deutsch:Abend
guete-n-Aabäd drii Ääbig lang > Fiirabäd
Dialekt:Aabädässä
Deutsch:Abendesen
z Abig essen > Zaabäd
Dialekt:Aabädroot
Deutsch:Abendrot
Dialekt:Aabädweid
Deutsch:Abendweide
(auf den Alpen)
Dialekt:aabär
Deutsch:aper
im Aabärä gaa, Im Summär wänns schön aabär isch und uf dä Alpä grüän .. Duden: aper, apern (obdt) Kluge: aber (äber, äfer, aper)
Dialekt:aabärä
Deutsch:aper werden
äs aabärät scho schöön äs hed scho schöön ggaabärät uufä-aabärä, uusä-aabärä
Dialekt:aabüätzä
Deutsch:annähen
büätzä
Dialekt:Aabeezee
Deutsch:ABC
Dialekt:aabiissä
Deutsch:anbeissen
än aabbissnä Öpfel
Dialekt:aabindä
Deutsch:anbinden
Dialekt:aabrännä
Deutsch:anbrennen
d Gümel tüänd etz dä aabrännä sind aabrännt
Dialekt:aabrännä
Deutsch:anbrennen
Dialekt:aabruuchä
Deutsch:anbrauchen
Hesch guäti Voorsätz gmacht fürs nüü Jaar? - Nei, i ha nu die altä, nu nüd aabruucht!
Dialekt:Aabuu
Deutsch:Anbau
äs Aabüüli kleiner Anbau
Dialekt:aabuuä
Deutsch:anbauen
Dialekt:aacheerä
Deutsch:ankehren, anpacken
är weiss wiä aacheerä
Dialekt:aacheerig
Deutsch:ankehrig
gelehrig, geschickt äs aacheerigs Meitli
Dialekt:aachoo
Deutsch:berühren
nüd aachoo am frisch Gmaalätä! bisch aachoo!
Dialekt:aachoo
Deutsch:Feuer fangen
ds Huus isch aachoo! (Schülerdeutsch: das Haus ist angekommen!) “1809 sind 3 Häuser verbrunnen in der Tschalun, weil ein Glarner Enzionen Wurzlen brannte und davon angekommen sind!”
Dialekt:aachoo
Deutsch:angehen, betreffen
wänns uf üüs aachoo wäär
Dialekt:Aadärä
Deutsch:Ader
ahd aadara z Aader laa > Gääder
Dialekt:aadingä
Deutsch:andingen, ans Herz legen
(spr. aatingä) si heb mers weis wiä aadinget aatungä: angedungen
Dialekt:aafüürä
Deutsch:Feur anmachen
gang gu aafüürä! ich ha aagfüürät
Dialekt:aafaa
Deutsch:anfangen
mä sött einisch aafaa wer hed aagfangä?
Dialekt:aafrüürä
Deutsch:anfrieren
da früürid d Schue am Bode aa! auch: aagfrüürä
Dialekt:aagää
Deutsch:angeben
am Schlittä aagää aagää bim Jassä der Takt aagää dr Hund tuäd aagää (gibt Alarm) hööch aagää (schwindeln)
Dialekt:aagää
Deutsch:angeben
Dialekt:aagaa
Deutsch:beginnen
d Chilä, d Schuel, ds Theater gaad aa
Dialekt:aagaa
Deutsch:betreffen
das gaad di gaar nüüd aa!
Dialekt:aagaa
Deutsch:anpacken
öppis ghörig aagaa
Dialekt:aagaa
Deutsch:anfangs
aagänds Winter
Dialekt:aagattigä
Deutsch:ins Werk setzen
we chönnt mä jetzt das aagattigä? > Gattig
Dialekt:aaggässä
Deutsch:angefressen
aaggässnä Chääs, Öpfel, Mockä
Dialekt:aaghaa
Deutsch:angehabt
är hed ä kä Schuä aaghaa
Dialekt:aaghiijä
Deutsch:Anriss nehmen
(Laui, Schlipf) > aariitä
Dialekt:aagleid
Deutsch:angekleidet
bisch afig aagleid? > aaleggä
Dialekt:aagleid
Deutsch:ausgebreitet
si hend Mischt aagleid
Dialekt:aagnuu
Deutsch:angenommen
äs Aagnuus: ein angenommenes Kind > aanää
Dialekt:aagnuu
Deutsch:gefallen
we hetts di aagnuu? (wie hat es dir gefallen? Musik, Theater, Vorfall)
Dialekt:aagrüärt
Deutsch:angeworfen
dr Chnüsel übärchoo we aagrüärt > rüärä
Dialekt:Aagriff
Deutsch:Angriff
tödliche Viehkrankheit
Dialekt:aagschauä
Deutsch:anschauen
gschau s aa: äs isch diis!
Dialekt:aagschiirä
Deutsch:das Geschirr
ds Ross aagschiirä Sigrist: i muess der Pfarr gu aagschiirä (Messgewand anlegen)
Dialekt:aagsee
Deutsch:ansehen
mä chan ums aagsee, mä hed ums aagsee
Dialekt:aagwännä
Deutsch:angewöhnen
mä muäss dä Goofä das aagwännä
Dialekt:aagwisä
Deutsch:angewiesen
ufs Aarmägäld aagwisä
Seite 1 von 10