Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
TäägTagedi värrucktä Tääg (Fasnacht) > zalti Tääg
TäälärTäler
TääliTälchen
TäältiTälchen
TääppliPfötchends Tääppli gää! äs Tääppli Salz (Prise) anderswo: Tööpli, Talpe
Tääppligschmutziger FingerabdruckGotthelf Talpe, doopen
täärälangsam tun oder machenfrz tarder ital tardare > tärälä
täättätei täät gäärä hälffä, wänn .. äs tääts etz dä! was täät das choschtä, wäni nämis wett gää? > tuä
TädiVateranderswo Ätti, Pappi, Vatti
täfältüchtig, munter, wohlauf(täfel, täful) är isch täfäl: mhd tävel = wie ein David
täfäläam Täfer stehend auf einen Tanz warten
TäfäliTäfelchen
TäfärGetäferauch Täful
täfärätäferntäfärät getäfert
TägäDegen(Tegen) mhd degen 1) leichtes Schwert, Dolch 2) Krieger, Held
TägliVerkl. Tag äs schöns Tägli! Guäts Tägli!
täglitäglichds tägli Brood
TällTellWilhelm Tell Gasthaus
Tänndas Tenn, die Tenne(bodeneben) mhd tenne Dreschplatz jetzt auch für Heuboden (im oberen Stock)
TänndliTännlein
TänschErddamm 1701 ein Tänsch 1850 Landbuch Glossar Tänsch, Dänsch
tänschäBöschung machen
tärälälangsam etwas tun> täärä
TäschäTaschemhd tesche, tasche Täschli Täschli-Chruut (Täschä: d’Äschä die Asche) > Sack
TätschPlattgedrücktes-chappä, -dach, -huät, -naasä, Eiär- -
TätschFlecken, Platzä Tätsch Bluät ufm Bodä nüd ob Tätsch gaa ä Tätsch Schnee im Tätsch ussä (auf dem Platz vor dem Haus) > Tätschli
TätschKnall(Folge von Schlag) mä hed ä Tätsch ghöört > tätschä
TätschSchlag, KlapsTätsch gää, Tätsch übärchoo, Tätschfälläli, Füdlätätsch, Fleugätätschär
tätschflugs, soforttätsch zalt, - gholt -ghiid - gseid - uusä, flätt tätsch
tätschäknallenäs hed schonu ttätscht! > aa-, ii-, uus- vär-, zämä-
Tätschhuusniedriges Flachgiebelhaus (we zämätätscht) > taultsch
TätschliVerkleinerung von Tätsch (Flurname)
TätschmeischtärPlatzmeisterder auf dem Platz befiehlt
TättelTettel, alter Mann, Soldat(äl, ul) Tättlä mhd tetel = Väterchen > Tädi
tätzläFingerspiel, mit 2 Fingern schlagen wie eine Tatze
töödätötennüd Tiärli töödä für nüüd är heds gliich töödt UR teedä
töönätönenäs töönt nüd leid äs hed schonu ttöönt!
töötälänach Tod riechen(Verwesung) äs töötälät
töbätobenmhd toben är hed schonu töbät!
TöbälärLeute vom Töbeli
TöbäliTöbeli(Flurname)
Töff, TöffliMotorrad(lautmalerisch) Pfr. Fässler: d Muättärgottäs hed ä kä Bubichopf ghaa! - Ja und dr heilig Josef ä kä Töff!
TöllggärKlumpfussDölger, Dollfuss
TönälisFamilienbeiname der Inderbitzin des Anton > Tauchä Tonälis
TönisFamilienbeiname der Schelbert des Anton vgl. St. Antönien
TöntschelsFamilienbeiname der Gwerder des Anton
tötzläHolz spalten, Klötze beigenKinderspiel (eine Art Boccia) > übär-
Tötzlikleine Holzklötze> Tütschli
tötzligäklotzweise, überkopfdr tötzligäwägät durappä
tüägtuei tüäg, du tüägisch, är tüäg, mr tüägid
Dialekt:Tääg
Deutsch:Tage
di värrucktä Tääg (Fasnacht) > zalti Tääg
Dialekt:Täälär
Deutsch:Täler
Dialekt:Tääli
Deutsch:Tälchen
Dialekt:Täälti
Deutsch:Tälchen
Dialekt:Tääppli
Deutsch:Pfötchen
ds Tääppli gää! äs Tääppli Salz (Prise) anderswo: Tööpli, Talpe
Dialekt:Tääpplig
Deutsch:schmutziger Fingerabdruck
Gotthelf Talpe, doopen
Dialekt:täärä
Deutsch:langsam tun oder machen
frz tarder ital tardare > tärälä
Dialekt:täät
Deutsch:täte
i täät gäärä hälffä, wänn .. äs tääts etz dä! was täät das choschtä, wäni nämis wett gää? > tuä
Dialekt:Tädi
Deutsch:Vater
anderswo Ätti, Pappi, Vatti
Dialekt:täfäl
Deutsch:tüchtig, munter, wohlauf
(täfel, täful) är isch täfäl: mhd tävel = wie ein David
Dialekt:täfälä
Deutsch:
am Täfer stehend auf einen Tanz warten
Dialekt:Täfäli
Deutsch:Täfelchen
Dialekt:Täfär
Deutsch:Getäfer
auch Täful
Dialekt:täfärä
Deutsch:täfern
täfärät getäfert
Dialekt:Tägä
Deutsch:Degen
(Tegen) mhd degen 1) leichtes Schwert, Dolch 2) Krieger, Held
Dialekt:Tägli
Deutsch:
Verkl. Tag äs schöns Tägli! Guäts Tägli!
Dialekt:tägli
Deutsch:täglich
ds tägli Brood
Dialekt:Täll
Deutsch:Tell
Wilhelm Tell Gasthaus
Dialekt:Tänn
Deutsch:das Tenn, die Tenne
(bodeneben) mhd tenne Dreschplatz jetzt auch für Heuboden (im oberen Stock)
Dialekt:Tänndli
Deutsch:Tännlein
Dialekt:Tänsch
Deutsch:
Erddamm 1701 ein Tänsch 1850 Landbuch Glossar Tänsch, Dänsch
Dialekt:tänschä
Deutsch:Böschung machen
Dialekt:tärälä
Deutsch:langsam etwas tun
> täärä
Dialekt:Täschä
Deutsch:Tasche
mhd tesche, tasche Täschli Täschli-Chruut (Täschä: d’Äschä die Asche) > Sack
Dialekt:Tätsch
Deutsch:Plattgedrücktes
-chappä, -dach, -huät, -naasä, Eiär- -
Dialekt:Tätsch
Deutsch:Flecken, Platz
ä Tätsch Bluät ufm Bodä nüd ob Tätsch gaa ä Tätsch Schnee im Tätsch ussä (auf dem Platz vor dem Haus) > Tätschli
Dialekt:Tätsch
Deutsch:Knall
(Folge von Schlag) mä hed ä Tätsch ghöört > tätschä
Dialekt:Tätsch
Deutsch:Schlag, Klaps
Tätsch gää, Tätsch übärchoo, Tätschfälläli, Füdlätätsch, Fleugätätschär
Dialekt:tätsch
Deutsch:flugs, sofort
tätsch zalt, - gholt -ghiid - gseid - uusä, flätt tätsch
Dialekt:tätschä
Deutsch:knallen
äs hed schonu ttätscht! > aa-, ii-, uus- vär-, zämä-
Dialekt:Tätschhuus
Deutsch:
niedriges Flachgiebelhaus (we zämätätscht) > taultsch
Dialekt:Tätschli
Deutsch:
Verkleinerung von Tätsch (Flurname)
Dialekt:Tätschmeischtär
Deutsch:Platzmeister
der auf dem Platz befiehlt
Dialekt:Tättel
Deutsch:Tettel, alter Mann, Soldat
(äl, ul) Tättlä mhd tetel = Väterchen > Tädi
Dialekt:tätzlä
Deutsch:
Fingerspiel, mit 2 Fingern schlagen wie eine Tatze
Dialekt:töödä
Deutsch:töten
nüd Tiärli töödä für nüüd är heds gliich töödt UR teedä
Dialekt:töönä
Deutsch:tönen
äs töönt nüd leid äs hed schonu ttöönt!
Dialekt:töötälä
Deutsch:nach Tod riechen
(Verwesung) äs töötälät
Dialekt:töbä
Deutsch:toben
mhd toben är hed schonu töbät!
Dialekt:Töbälär
Deutsch:
Leute vom Töbeli
Dialekt:Töbäli
Deutsch:Töbeli
(Flurname)
Dialekt:Töff, Töffli
Deutsch:Motorrad
(lautmalerisch) Pfr. Fässler: d Muättärgottäs hed ä kä Bubichopf ghaa! - Ja und dr heilig Josef ä kä Töff!
Dialekt:Töllggär
Deutsch:Klumpfuss
Dölger, Dollfuss
Dialekt:Tönälis
Deutsch:
Familienbeiname der Inderbitzin des Anton > Tauchä Tonälis
Dialekt:Tönis
Deutsch:
Familienbeiname der Schelbert des Anton vgl. St. Antönien
Dialekt:Töntschels
Deutsch:
Familienbeiname der Gwerder des Anton
Dialekt:tötzlä
Deutsch:Holz spalten, Klötze beigen
Kinderspiel (eine Art Boccia) > übär-
Dialekt:Tötzli
Deutsch:kleine Holzklötze
> Tütschli
Dialekt:tötzligä
Deutsch:klotzweise, überkopf
dr tötzligäwägät durappä
Dialekt:tüäg
Deutsch:tue
i tüäg, du tüägisch, är tüäg, mr tüägid
Seite 1 von 8