Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
kein(abgekürzt) kä Bitz kä Fätzä kä Gluussä ä weisch kä Taag niä käbitz(ä): kein bisschen > Bitz, Gluussä
kämmläSchafwolle kämmen auch kamblä > Chammä, schträälä
känkeinkän altä Huät kän ein­zigä = niemand
känikeinekäni Haar käni Lüüt käni zwee Tääg
kännäkennenkänn(t)sch mi? hesch mi gkännt?
KärisFam. Karl Schmidig sel. Klosterberg
KärliKerlmhd karl, kerl tüchtiger, freier Mann
käskeineskäs Maal käs Bei käs Huus käs Jaar käs Brood äs hed ä kä Mäntsch ä käs Woort gseid! betont: kään einzigä kääs einzigs Maal! > äkeinä, keinä, keis
küüscheitelmhd kiusche lat castus (mässig, schamhaft, keusch) > unkeusch
küüschstolz
KündiWegweisung, -kenntnisd Chündi wüssä vgl kundig mhd kündig
Küngaltes Wort für König Familienname Küng > Chüng
KüriinisNachkommen des Quirinus Suter
KaasisGerichtsfall(lat casus) si hend Kaasis ghaa midänand
kabrizi oder kabäriziStolz, Launeds kabrizi lahd ums nüd zuä
KafälantisVerweisital cavillare: necken, sticheln
KafälantisStrafpredigt
KafälantisKapitel
KafiKaffeeauch Gaffi Kafi Schnaps, Kafi im Glaas, luggä Kafi, äs Käfäli Gänd im än alti Kafimüli z triibä > Milchkafi, Schwarzäs, Wiikafi
KaländärKalenderLienert Koländer > Brattig
kalazäfrühstückenital colazione auch zu hören: chlazzä (Illgau), skalazzä
KaleegKollege
KalegiKollegium(Gymnasium)
KalonnäKolonne(ital Säule) “Heeressäule”
KamediKomödieauch: Kumedi
KamilläKamillemanchmal hört man Karmillä mhd kamille
KamisoolKamisol, kurze Jackefrz camisole ital camiciola
kamoodkommod, bequemfrz commode
KamoodäSchubladenschrank, KommodeKamöödli
KamuffWitzboldital camuffo Betrüger
KanäbeeKanapeeRuhelager in der Stube frz canapé Flattiärscheesä
KandiitärsKonditors Schelbert
KanisiKatechismus(neu Kati) Miär hend nu müässä dr Kanisi ussä leerä
kanntlii bi mi kanntli = ich bekenne mich dazu vgl. kenntlich, bekanntlich
KanoonäKanoneäs Kanööndli
KanoonäbutzärKanonenputzer
kantleicht, mühelos(gut gekonnt)
kantkantigkant as schöön = ebenso schön kant zwee m: genau 2 m hindär-, innä-, ussä-, vor­där- engl cant (schräg) > unkant
KantäKante, Kantholz(> Chantä = Kanne)
KantläKantel, Richtscheit
KantoonKantonfrz canton (Ecke, Bezirk) Mz Kantöön,Verkl. Kantööndli im Kantoon ussä: zu Schwyz draussen Du schlächtä Kantoon! (Schimpf)Kantööndlär: Angestellter beim Kanton Kantööndligeischt: Spottwort
KantrumSchrankital cantara > Gäntärli
KanzliiKanzleimhd kanzelie > Chanzlä
KapälaanKaplanlat capellanus (Kapellen-Vorsteher) ds Kapäläändäli dr Kapäläändul
KapälläKapelle> Chappäli
kapiäräkapieren, begreifenlat capere
KapitaalKapital
KapitaalHochwasserla det, ds Hundänärs Kapitääli schwimmt au nu durfürä! > Hauptguät
KapiziinärKapuziner(Kapuzenträger) spottweise: Kapuzigüünär
KapiziinärliKleiner Kapuziner
Dialekt:
Deutsch:kein
(abgekürzt) kä Bitz kä Fätzä kä Gluussä ä weisch kä Taag niä käbitz(ä): kein bisschen > Bitz, Gluussä
Dialekt:kämmlä
Deutsch:
Schafwolle kämmen auch kamblä > Chammä, schträälä
Dialekt:kän
Deutsch:kein
kän altä Huät kän ein­zigä = niemand
Dialekt:käni
Deutsch:keine
käni Haar käni Lüüt käni zwee Tääg
Dialekt:kännä
Deutsch:kennen
känn(t)sch mi? hesch mi gkännt?
Dialekt:Käris
Deutsch:
Fam. Karl Schmidig sel. Klosterberg
Dialekt:Kärli
Deutsch:Kerl
mhd karl, kerl tüchtiger, freier Mann
Dialekt:käs
Deutsch:keines
käs Maal käs Bei käs Huus käs Jaar käs Brood äs hed ä kä Mäntsch ä käs Woort gseid! betont: kään einzigä kääs einzigs Maal! > äkeinä, keinä, keis
Dialekt:küüsch
Deutsch:eitel
mhd kiusche lat castus (mässig, schamhaft, keusch) > unkeusch
Dialekt:küüsch
Deutsch:stolz
Dialekt:Kündi
Deutsch:Wegweisung, -kenntnis
d Chündi wüssä vgl kundig mhd kündig
Dialekt:Küng
Deutsch:
altes Wort für König Familienname Küng > Chüng
Dialekt:Küriinis
Deutsch:
Nachkommen des Quirinus Suter
Dialekt:Kaasis
Deutsch:Gerichtsfall
(lat casus) si hend Kaasis ghaa midänand
Dialekt:kabrizi oder kabärizi
Deutsch:Stolz, Laune
ds kabrizi lahd ums nüd zuä
Dialekt:Kafälantis
Deutsch:Verweis
ital cavillare: necken, sticheln
Dialekt:Kafälantis
Deutsch:Strafpredigt
Dialekt:Kafälantis
Deutsch:Kapitel
Dialekt:Kafi
Deutsch:Kaffee
auch Gaffi Kafi Schnaps, Kafi im Glaas, luggä Kafi, äs Käfäli Gänd im än alti Kafimüli z triibä > Milchkafi, Schwarzäs, Wiikafi
Dialekt:Kaländär
Deutsch:Kalender
Lienert Koländer > Brattig
Dialekt:kalazä
Deutsch:frühstücken
ital colazione auch zu hören: chlazzä (Illgau), skalazzä
Dialekt:Kaleeg
Deutsch:Kollege
Dialekt:Kalegi
Deutsch:Kollegium
(Gymnasium)
Dialekt:Kalonnä
Deutsch:Kolonne
(ital Säule) “Heeressäule”
Dialekt:Kamedi
Deutsch:Komödie
auch: Kumedi
Dialekt:Kamillä
Deutsch:Kamille
manchmal hört man Karmillä mhd kamille
Dialekt:Kamisool
Deutsch:Kamisol, kurze Jacke
frz camisole ital camiciola
Dialekt:kamood
Deutsch:kommod, bequem
frz commode
Dialekt:Kamoodä
Deutsch:Schubladenschrank, Kommode
Kamöödli
Dialekt:Kamuff
Deutsch:Witzbold
ital camuffo Betrüger
Dialekt:Kanäbee
Deutsch:Kanapee
Ruhelager in der Stube frz canapé Flattiärscheesä
Dialekt:Kandiitärs
Deutsch:Konditors Schelbert
Dialekt:Kanisi
Deutsch:Katechismus
(neu Kati) Miär hend nu müässä dr Kanisi ussä leerä
Dialekt:kanntli
Deutsch:
i bi mi kanntli = ich bekenne mich dazu vgl. kenntlich, bekanntlich
Dialekt:Kanoonä
Deutsch:Kanone
äs Kanööndli
Dialekt:Kanoonäbutzär
Deutsch:Kanonenputzer
Dialekt:kant
Deutsch:leicht, mühelos
(gut gekonnt)
Dialekt:kant
Deutsch:kantig
kant as schöön = ebenso schön kant zwee m: genau 2 m hindär-, innä-, ussä-, vor­där- engl cant (schräg) > unkant
Dialekt:Kantä
Deutsch:Kante, Kantholz
(> Chantä = Kanne)
Dialekt:Kantlä
Deutsch:Kantel, Richtscheit
Dialekt:Kantoon
Deutsch:Kanton
frz canton (Ecke, Bezirk) Mz Kantöön,Verkl. Kantööndli im Kantoon ussä: zu Schwyz draussen Du schlächtä Kantoon! (Schimpf)Kantööndlär: Angestellter beim Kanton Kantööndligeischt: Spottwort
Dialekt:Kantrum
Deutsch:Schrank
ital cantara > Gäntärli
Dialekt:Kanzlii
Deutsch:Kanzlei
mhd kanzelie > Chanzlä
Dialekt:Kapälaan
Deutsch:Kaplan
lat capellanus (Kapellen-Vorsteher) ds Kapäläändäli dr Kapäläändul
Dialekt:Kapällä
Deutsch:Kapelle
> Chappäli
Dialekt:kapiärä
Deutsch:kapieren, begreifen
lat capere
Dialekt:Kapitaal
Deutsch:Kapital
Dialekt:Kapitaal
Deutsch:Hochwasser
la det, ds Hundänärs Kapitääli schwimmt au nu durfürä! > Hauptguät
Dialekt:Kapiziinär
Deutsch:Kapuziner
(Kapuzenträger) spottweise: Kapuzigüünär
Dialekt:Kapiziinärli
Deutsch:Kleiner Kapuziner
Seite 1 von 3