Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
ddie(Einzahl weiblich, Mehrzahl alle Geschlechter) d Muättär, d Frauä, d Mannä, d Goofä, d Hüüsär, d Augä d Oorä, d Tuubä (in der Aussprache oft mit dem folgenden Anlaut verschmolzen: Pfrauä, Ggoofä, Taugä)
dduwänn d nüd hörsch, zeig di aa! wänn d wottisch
den(Dativ Plural) sägs dä Mannä sägs dä Lüütä 1838 Haaruus dä Biisäässä! oft nur Füllwort: das isch dä schonu einä! das isch dä schöön!
dann, daraufär isch dä ggangä
Zukunftdann chasch äs dä gsee i chumä dä moorä schniids dä
däädann(betont), in diesem Fall ja dää gaad s nüüd!
DächärHausdächer, Regenschirme
DächliDächleinmhd dechelin > Chläbdächli
DächlichappäSchirmmütze> Schuurpf
däheimädaheim, zuhauseIsch öppär däheimä? Diis Huus heisst Däheimä? - Jaa, aber nüd eistär! As lang as usem ä Huus uusä rüücht, isch nu öppär däheimä! (Trostspruch an Alte, die noch rauchen)
dähindädahinten(vom Ried aus im Schachen, vom Schachen im Bödeli)
dämpfädampfend Muätaa dämpft dünsten: verdämpftes
dänädort drübenDs Chräämärs hend dr Toni is Bürgäli durä gschuckä, gu luägä öb der Güllägoon ächt dänä siig - är isch wider umä choo und hed gschwitzt und gseid: är isch dänä! (aber mitgnuu hed är ä nüüd)!
DängälDengel (-ul), Tangel
Dängälimaaaltes Kinderlied vom Dängälimaa
DängälimaaschteiDengelstein
DängälimaaschtockDengelstock
dängeletdangeln, tengelnahd tangoln tängälät
dänkdenke!dänk draa!
dänkAusruf des Erstaunens ja dänk!
dänkwahrscheinlich(ich denke): är isch dänk ggangä - dänk!
dänkädenkenchasch nüd dänkä? chasch dänkä! (denkste!)
dänkiddenketdänkid, äs gid Chriäg!
DänkmaalDenkmalWo s ds Flüügärdänkmaal wägä 1938 hend wellä uufschtellä, hättids d Schächlär gäärä dävoorä ghaa, und di Hindärä dähindä (wägä dä Wiirtschaftä!) - dä hed üsä Vattär dr Voorschlag gmacht, mä sölls uf Redär tuä und ei Wuche dävoorä und ei Wuchä dähindä uufschtellä!
dänkschdenkenwas dänksch au!
dännävondannengang dännä! dännä nää mhd danne
därderdär Vattär, där Alt, där Jung oft auch nur dr gesprochen
därbiidabeidärbii zuächä därbii sii
därdettein solcher
därfüürdafüräs isch därfüür und därwidär i cha nüüd därfüür si hend än andärä därfüür ghaa (den falschen verdächtigt)
därfüürstattdesseni cha hüt nüd choo, i chumä därfüür moorä
därgägädagegenwas hesch därgägä? > -widär
därgliichder gleiche
därgliichä tuätun als obnüd därgliichä tuä = sich nichts anmerken lassen
därhindärdahinteräs isch nüüd därhindär därhindär choo
därnäbätdaneben
därnäbätchoodaneben kommen
därnäbätgaadaneben gehen
därnäbätsiidaneben sein
därnaadanach, nachherund därnaa sinds .. und därnaa isch .. hörte man früher so schön beim Erzählen,jetzt hört man meistens nachäthäär
därnaaje nachdem, dementsprechenddärnaa für einä äs hätti Heu, aber ds Wätter isch nüd därnaa äs isch därnaa äs Preichä
därnaafürtiggewissedärnaafürtig dörfid alls > fürtig
därsälbderselbe, dieser bestimmtedärsälb wott ich nüd gsee! >dässälb
därsuusädarausäs hed nu Schnee: d Hagschtüd chömid eerscht därsuusä nüd is Graas inä: gand därsuusä! därsuusä leerä (daraus lernen)
därtwärätsiquerfeldein
däruusdäruusfaarä nach Schwyz hinaus fahren auch: duruus)
därvobäoben daraufdärvobä hockä
därvobappävon oben heruntergumpdärvobappä! därvobappä ghiijä
därvodännävon hier weggang därvo­dännä! -
därvoodavon, wegdas chund drvoo
Dialekt:d
Deutsch:die
(Einzahl weiblich, Mehrzahl alle Geschlechter) d Muättär, d Frauä, d Mannä, d Goofä, d Hüüsär, d Augä d Oorä, d Tuubä (in der Aussprache oft mit dem folgenden Anlaut verschmolzen: Pfrauä, Ggoofä, Taugä)
Dialekt:d
Deutsch:du
wänn d nüd hörsch, zeig di aa! wänn d wottisch
Dialekt:
Deutsch:den
(Dativ Plural) sägs dä Mannä sägs dä Lüütä 1838 Haaruus dä Biisäässä! oft nur Füllwort: das isch dä schonu einä! das isch dä schöön!
Dialekt:
Deutsch:dann, darauf
är isch dä ggangä
Dialekt:
Deutsch:Zukunft
dann chasch äs dä gsee i chumä dä moorä schniids dä
Dialekt:dää
Deutsch:dann
(betont), in diesem Fall ja dää gaad s nüüd!
Dialekt:Dächär
Deutsch:Hausdächer, Regenschirme
Dialekt:Dächli
Deutsch:Dächlein
mhd dechelin > Chläbdächli
Dialekt:Dächlichappä
Deutsch:Schirmmütze
> Schuurpf
Dialekt:däheimä
Deutsch:daheim, zuhause
Isch öppär däheimä? Diis Huus heisst Däheimä? - Jaa, aber nüd eistär! As lang as usem ä Huus uusä rüücht, isch nu öppär däheimä! (Trostspruch an Alte, die noch rauchen)
Dialekt:dähindä
Deutsch:dahinten
(vom Ried aus im Schachen, vom Schachen im Bödeli)
Dialekt:dämpfä
Deutsch:dampfen
d Muätaa dämpft dünsten: verdämpftes
Dialekt:dänä
Deutsch:dort drüben
Ds Chräämärs hend dr Toni is Bürgäli durä gschuckä, gu luägä öb der Güllägoon ächt dänä siig - är isch wider umä choo und hed gschwitzt und gseid: är isch dänä! (aber mitgnuu hed är ä nüüd)!
Dialekt:Dängäl
Deutsch:Dengel (-ul), Tangel
Dialekt:Dängälimaa
Deutsch:
altes Kinderlied vom Dängälimaa
Dialekt:Dängälimaaschtei
Deutsch:Dengelstein
Dialekt:Dängälimaaschtock
Deutsch:Dengelstock
Dialekt:dängelet
Deutsch:dangeln, tengeln
ahd tangoln tängälät
Dialekt:dänk
Deutsch:denke!
dänk draa!
Dialekt:dänk
Deutsch:
Ausruf des Erstaunens ja dänk!
Dialekt:dänk
Deutsch:wahrscheinlich
(ich denke): är isch dänk ggangä - dänk!
Dialekt:dänkä
Deutsch:denken
chasch nüd dänkä? chasch dänkä! (denkste!)
Dialekt:dänkid
Deutsch:denket
dänkid, äs gid Chriäg!
Dialekt:Dänkmaal
Deutsch:Denkmal
Wo s ds Flüügärdänkmaal wägä 1938 hend wellä uufschtellä, hättids d Schächlär gäärä dävoorä ghaa, und di Hindärä dähindä (wägä dä Wiirtschaftä!) - dä hed üsä Vattär dr Voorschlag gmacht, mä sölls uf Redär tuä und ei Wuche dävoorä und ei Wuchä dähindä uufschtellä!
Dialekt:dänksch
Deutsch:denken
was dänksch au!
Dialekt:dännä
Deutsch:vondannen
gang dännä! dännä nää mhd danne
Dialekt:där
Deutsch:der
där Vattär, där Alt, där Jung oft auch nur dr gesprochen
Dialekt:därbii
Deutsch:dabei
därbii zuächä därbii sii
Dialekt:därdett
Deutsch:ein solcher
Dialekt:därfüür
Deutsch:dafür
äs isch därfüür und därwidär i cha nüüd därfüür si hend än andärä därfüür ghaa (den falschen verdächtigt)
Dialekt:därfüür
Deutsch:stattdessen
i cha hüt nüd choo, i chumä därfüür moorä
Dialekt:därgägä
Deutsch:dagegen
was hesch därgägä? > -widär
Dialekt:därgliich
Deutsch:der gleiche
Dialekt:därgliichä tuä
Deutsch:tun als ob
nüd därgliichä tuä = sich nichts anmerken lassen
Dialekt:därhindär
Deutsch:dahinter
äs isch nüüd därhindär därhindär choo
Dialekt:därnäbät
Deutsch:daneben
Dialekt:därnäbätchoo
Deutsch:daneben kommen
Dialekt:därnäbätgaa
Deutsch:daneben gehen
Dialekt:därnäbätsii
Deutsch:daneben sein
Dialekt:därnaa
Deutsch:danach, nachher
und därnaa sinds .. und därnaa isch .. hörte man früher so schön beim Erzählen,jetzt hört man meistens nachäthäär
Dialekt:därnaa
Deutsch:je nachdem, dementsprechend
därnaa für einä äs hätti Heu, aber ds Wätter isch nüd därnaa äs isch därnaa äs Preichä
Dialekt:därnaafürtig
Deutsch:gewisse
därnaafürtig dörfid alls > fürtig
Dialekt:därsälb
Deutsch:derselbe, dieser bestimmte
därsälb wott ich nüd gsee! >dässälb
Dialekt:därsuusä
Deutsch:daraus
äs hed nu Schnee: d Hagschtüd chömid eerscht därsuusä nüd is Graas inä: gand därsuusä! därsuusä leerä (daraus lernen)
Dialekt:därtwärätsi
Deutsch:querfeldein
Dialekt:däruus
Deutsch:
däruusfaarä nach Schwyz hinaus fahren auch: duruus)
Dialekt:därvobä
Deutsch:oben darauf
därvobä hockä
Dialekt:därvobappä
Deutsch:von oben herunter
gumpdärvobappä! därvobappä ghiijä
Dialekt:därvodännä
Deutsch:von hier weg
gang därvo­dännä! -
Dialekt:därvoo
Deutsch:davon, weg
das chund drvoo
Seite 1 von 9