Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
bääggäweinenandernorts verpönt, bei uns immer noch vertrautes Wort für Weinen von Kindern und Trauernden mhd bâgen bbääggät, värbääggät, bbääggätä heichoo, Bäggigsicht, -buäb, -meitli >briäggä, brüälä, hüülä
bääjäbähen, leicht röstenaabääjä, bbääjäts Brood mhd bäjen
BäärBärBäärli mhd bër (übertr. schweres Werkzeug, Ramme)
BääräBären(Mehrzahl)
BääräStadt Bernz Bäärä-n-obä > Bäärnär
BääräGasthaus zum Bären
Bääräbodäob Föllmis, ob Schwandboden
BäärädräckBärendreck
BäärädräckBärenkot,beliebte Süssware Lakritze(Süsswurz)
BääräfaadBärenfadIllgau
BääräjagdBärenjagd
BäärälappMoosart(Lapp = Tatze)
BäärälochBergen-Pragel
BääräsoolBärensohl
BäärätaappäBärentatze
BäärätrittEuloch
BäärätroosStoos
BäärgBergbäärgschtiigä, z Bäärg gaa: bergsteigen
BäärgäBergenober Bisisthal
BäärgdruckBergdruck
BäärghäärdBergerdeFlysch, Heuberg, Gwalpeten
Bäärglikleines BergheimwesenÄndibäärg, Heubäärg, Mittibäärg, Obärbäärg ff
BäärgmanndliHärdmanndli
BäärgschpiägelSagenbuch
BäärhaltäStoos Flurname (Halter des Zuchtebers)
BäärmuätterGebärmuttermhd bermuotter: Mutterkrankheit, Bauchschmerzen, Mutterkraut (Kamille)
Bäärnälikleiner Futtertrogals Kinderbettchen (Hilträtteren) > Züüsel
BäärnärLeute von Stadt und Kanton Bern
BäärnärbiätBernbietGebiet vom Kanton Bern
BäärnärobärlandBerner Oberland
BäärnärtüütschBerndeutsch
bäärschtäberstenMuo bäärschä = ächzen. auch bääschä
BäbautschKinderschreckdr Bäbautsch chund! anderswo: Böölimaa, Baubau
BächBächeFlurname Illgau, Ortschaft Bäch SZ
bächäläKinderspiele mit Wasser im Sandkasten mr hend bbächälät
BächälärsFamilie Schelbert
BächlärLeute am Bach (Plättäbächlär, Rambächlär)
BächläräBächleren(Wildbach)
BächliBächleinauch Bächäli mhd bechelin
BäckApfelkernÖpfälbäck (rundum ausgebissener Apfel)
bäckäpicken, mühsam hacken,trocken hustenbegge > Ambäck, Pickel
bäfzgäkläffen(Hundegebell) ä huärä Bäfzgär
bälläbellenmhd bellen gebellt: är hed bbullä (pullä) > värbällä
BällänzBellinzonaTI auch: Belänz
BällmundBellmontFamilienname
BälzälisFamilie Grossmann (jetzt Suter) am Rambach
BämselPinselmhd bensel Verkl. Bämsäli
Bändelgrösseres Stoffband(-äl, -ul) Duden: Bendel, jetzt neu Bändel
BängelBengel(-äl, -ul), Knüppel, (Lausbube) mhd bengelä Bängel i d Bei rüärä bänglä (knüppeln) > Chnebel, Riitbängel
BänkliBänkleinmhd benkelin uf em Bänkli vorm Huusli BLS Bänggli
Dialekt:bääggä
Deutsch:weinen
andernorts verpönt, bei uns immer noch vertrautes Wort für Weinen von Kindern und Trauernden mhd bâgen bbääggät, värbääggät, bbääggätä heichoo, Bäggigsicht, -buäb, -meitli >briäggä, brüälä, hüülä
Dialekt:bääjä
Deutsch:bähen, leicht rösten
aabääjä, bbääjäts Brood mhd bäjen
Dialekt:Bäär
Deutsch:Bär
Bäärli mhd bër (übertr. schweres Werkzeug, Ramme)
Dialekt:Bäärä
Deutsch:Bären
(Mehrzahl)
Dialekt:Bäärä
Deutsch:Stadt Bern
z Bäärä-n-obä > Bäärnär
Dialekt:Bäärä
Deutsch:
Gasthaus zum Bären
Dialekt:Bääräbodä
Deutsch:
ob Föllmis, ob Schwandboden
Dialekt:Bäärädräck
Deutsch:Bärendreck
Dialekt:Bäärädräck
Deutsch:Bärenkot,beliebte Süssware Lakritze
(Süsswurz)
Dialekt:Bääräfaad
Deutsch:Bärenfad
Illgau
Dialekt:Bääräjagd
Deutsch:Bärenjagd
Dialekt:Bäärälapp
Deutsch:Moosart
(Lapp = Tatze)
Dialekt:Bääräloch
Deutsch:Bergen-Pragel
Dialekt:Bääräsool
Deutsch:Bärensohl
Dialekt:Bäärätaappä
Deutsch:Bärentatze
Dialekt:Bäärätritt
Deutsch:Euloch
Dialekt:Bäärätroos
Deutsch:Stoos
Dialekt:Bäärg
Deutsch:Berg
bäärgschtiigä, z Bäärg gaa: bergsteigen
Dialekt:Bäärgä
Deutsch:Bergen
ober Bisisthal
Dialekt:Bäärgdruck
Deutsch:Bergdruck
Dialekt:Bäärghäärd
Deutsch:Bergerde
Flysch, Heuberg, Gwalpeten
Dialekt:Bäärgli
Deutsch:kleines Bergheimwesen
Ändibäärg, Heubäärg, Mittibäärg, Obärbäärg ff
Dialekt:Bäärgmanndli
Deutsch:Härdmanndli
Dialekt:Bäärgschpiägel
Deutsch:
Sagenbuch
Dialekt:Bäärhaltä
Deutsch:
Stoos Flurname (Halter des Zuchtebers)
Dialekt:Bäärmuätter
Deutsch:Gebärmutter
mhd bermuotter: Mutterkrankheit, Bauchschmerzen, Mutterkraut (Kamille)
Dialekt:Bäärnäli
Deutsch:kleiner Futtertrog
als Kinderbettchen (Hilträtteren) > Züüsel
Dialekt:Bäärnär
Deutsch:
Leute von Stadt und Kanton Bern
Dialekt:Bäärnärbiät
Deutsch:Bernbiet
Gebiet vom Kanton Bern
Dialekt:Bäärnärobärland
Deutsch:Berner Oberland
Dialekt:Bäärnärtüütsch
Deutsch:Berndeutsch
Dialekt:bäärschtä
Deutsch:bersten
Muo bäärschä = ächzen. auch bääschä
Dialekt:Bäbautsch
Deutsch:Kinderschreck
dr Bäbautsch chund! anderswo: Böölimaa, Baubau
Dialekt:Bäch
Deutsch:Bäche
Flurname Illgau, Ortschaft Bäch SZ
Dialekt:bächälä
Deutsch:
Kinderspiele mit Wasser im Sandkasten mr hend bbächälät
Dialekt:Bächälärs
Deutsch:
Familie Schelbert
Dialekt:Bächlär
Deutsch:
Leute am Bach (Plättäbächlär, Rambächlär)
Dialekt:Bächlärä
Deutsch:Bächleren
(Wildbach)
Dialekt:Bächli
Deutsch:Bächlein
auch Bächäli mhd bechelin
Dialekt:Bäck
Deutsch:Apfelkern
Öpfälbäck (rundum ausgebissener Apfel)
Dialekt:bäckä
Deutsch:picken, mühsam hacken,trocken husten
begge > Ambäck, Pickel
Dialekt:bäfzgä
Deutsch:kläffen
(Hundegebell) ä huärä Bäfzgär
Dialekt:bällä
Deutsch:bellen
mhd bellen gebellt: är hed bbullä (pullä) > värbällä
Dialekt:Bällänz
Deutsch:Bellinzona
TI auch: Belänz
Dialekt:Bällmund
Deutsch:Bellmont
Familienname
Dialekt:Bälzälis
Deutsch:
Familie Grossmann (jetzt Suter) am Rambach
Dialekt:Bämsel
Deutsch:Pinsel
mhd bensel Verkl. Bämsäli
Dialekt:Bändel
Deutsch:grösseres Stoffband
(-äl, -ul) Duden: Bendel, jetzt neu Bändel
Dialekt:Bängel
Deutsch:Bengel
(-äl, -ul), Knüppel, (Lausbube) mhd bengelä Bängel i d Bei rüärä bänglä (knüppeln) > Chnebel, Riitbängel
Dialekt:Bänkli
Deutsch:Bänklein
mhd benkelin uf em Bänkli vorm Huusli BLS Bänggli
Seite 1 von 17