Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
manmä chönnt ä meinä mä isch mee Mäntsch cha mä? kann man? cha mä da durä? we cha mä-n-au! da cha mä si ergärä (chamäsi)
määggäbrüllenanderswo mööggä > mäggälä
määggäweinen
määggäläbemängelnauch määnggälä unlustig sein zum Essen
määjämähenmhd maejen Määmaschinä > voor- , nachä- , uus-
määjigmähig, gut zu mähenmääjigs Graas, määjigs Wätter
MäälMehlMäälsack Määlsuppä
MäälbaumMehlbaumFlurname
MäälbeeriMehlbeere(sorbus aria, mehlig)
Määliäs Määli Milch (Menge Milch auf einmal von einer Kuh gemolken)
Määlikleines MahlLiichämääli
MäälpappisMehlpappe
MäändigMon(d)tagmhd maentag, engl Monday > Pfaffäsunntig
määrliebmhd maere (der Rede wert) > umäär
määrwert
määrangenehm
MäärchlisplanggMerklis Plangg(Flurname)
MäärchtMarktlat mercatus mhd market > Schaafmäärcht, Veemäärcht neu: Marktstrasse, Marktplatz
määrchtämarktenappämäärchtä mhd marketen
määrchtäfeilschen
MäärliMärchen(Verkl. von Mär) mhd maere
MäärlibuächMärchenbuch
MäärlibuächSteuerregister
MäärtälisFam. Suter des Martin
määrtärlimarterlichmäärtärli gschruuä mhd marterlich
määrtärlischrecklich
MäärtschäNachkommen des Martin Ulrich
MääsMass, Schöpfgefässmhd mâz ds Määs nää ds Augämääss vgl 1 Mass Bier (ungef.1 lt) Eidgen. Määs 1853 = 1,5 lt, Schwyzer Määs 1877 = 1,83 lt > mäsäli, Mäss
mächäläetwas leichthin machenKindersprache
mächtigmächtig, gewaltigär hed mächtig gmääd
Mädlikleine Maad> Madä
mägämiinämeinetwegen, von mir ausmägämiinä miäraa > miäraa, wägämiinä
mäggäläMakel im Geschmackdas Fleisch mäggälät, isch gmäggäläts (muffig) vgl. Makel lat macula engl muck > määggälä
mälbälämehlig werden
mälchmelk, milchgebendmhd melch, mulch äs mälchs Gresli
mälchämelkenlat mulgere mhd melken hämpflig, chnödlig, schtreiflig gmulchä i mulch nüd äsoo
MälchätMelkzeitna Mälchäts vgl na Chiläs
MälchbäärgMelchbergFlurname
MälchbeeriHautknoten am Daumen vom Melken
MälchgadäMelkstall
MälchgschiirrMelkgeschirr
MälchschtuälMelkstuhl(einbeiniger Hocker zum Anschnallen)
MälchtärliHolzgeschirr für Milchtränke (urspr. fürs Melken: lat mulctrale) ds Mälchtärli äwägnää (beenden) Süümälchtärli (für Schweinemast) > Multärä, Mulchä
MälchtaalMelchtal(klein und gross)
MänärMenner, grosser Schlitten> Horämänär, Schinär
mänärämennernHolz führen mit Mäner
Mänär, mänärä, mänärlä, Mänärli, Mäni> männä
mänärläschlitteln
mänärlärodeln
Mänärlikleiner Schlitten, Rodelschlittenmid em Mänärli gu appäriitä
Dialekt:
Deutsch:man
mä chönnt ä meinä mä isch mee Mäntsch cha mä? kann man? cha mä da durä? we cha mä-n-au! da cha mä si ergärä (chamäsi)
Dialekt:määggä
Deutsch:brüllen
anderswo mööggä > mäggälä
Dialekt:määggä
Deutsch:weinen
Dialekt:määggälä
Deutsch:bemängeln
auch määnggälä unlustig sein zum Essen
Dialekt:määjä
Deutsch:mähen
mhd maejen Määmaschinä > voor- , nachä- , uus-
Dialekt:määjig
Deutsch:mähig, gut zu mähen
määjigs Graas, määjigs Wätter
Dialekt:Määl
Deutsch:Mehl
Määlsack Määlsuppä
Dialekt:Määlbaum
Deutsch:Mehlbaum
Flurname
Dialekt:Määlbeeri
Deutsch:Mehlbeere
(sorbus aria, mehlig)
Dialekt:Määli
Deutsch:
äs Määli Milch (Menge Milch auf einmal von einer Kuh gemolken)
Dialekt:Määli
Deutsch:kleines Mahl
Liichämääli
Dialekt:Määlpappis
Deutsch:Mehlpappe
Dialekt:Määndig
Deutsch:Mon(d)tag
mhd maentag, engl Monday > Pfaffäsunntig
Dialekt:määr
Deutsch:lieb
mhd maere (der Rede wert) > umäär
Dialekt:määr
Deutsch:wert
Dialekt:määr
Deutsch:angenehm
Dialekt:Määrchlisplangg
Deutsch:Merklis Plangg
(Flurname)
Dialekt:Määrcht
Deutsch:Markt
lat mercatus mhd market > Schaafmäärcht, Veemäärcht neu: Marktstrasse, Marktplatz
Dialekt:määrchtä
Deutsch:markten
appämäärchtä mhd marketen
Dialekt:määrchtä
Deutsch:feilschen
Dialekt:Määrli
Deutsch:Märchen
(Verkl. von Mär) mhd maere
Dialekt:Määrlibuäch
Deutsch:Märchenbuch
Dialekt:Määrlibuäch
Deutsch:Steuerregister
Dialekt:Määrtälis
Deutsch:
Fam. Suter des Martin
Dialekt:määrtärli
Deutsch:marterlich
määrtärli gschruuä mhd marterlich
Dialekt:määrtärli
Deutsch:schrecklich
Dialekt:Määrtschä
Deutsch:
Nachkommen des Martin Ulrich
Dialekt:Määs
Deutsch:Mass, Schöpfgefäss
mhd mâz ds Määs nää ds Augämääss vgl 1 Mass Bier (ungef.1 lt) Eidgen. Määs 1853 = 1,5 lt, Schwyzer Määs 1877 = 1,83 lt > mäsäli, Mäss
Dialekt:mächälä
Deutsch:etwas leichthin machen
Kindersprache
Dialekt:mächtig
Deutsch:mächtig, gewaltig
är hed mächtig gmääd
Dialekt:Mädli
Deutsch:kleine Maad
> Madä
Dialekt:mägämiinä
Deutsch:meinetwegen, von mir aus
mägämiinä miäraa > miäraa, wägämiinä
Dialekt:mäggälä
Deutsch:Makel im Geschmack
das Fleisch mäggälät, isch gmäggäläts (muffig) vgl. Makel lat macula engl muck > määggälä
Dialekt:mälbälä
Deutsch:mehlig werden
Dialekt:mälch
Deutsch:melk, milchgebend
mhd melch, mulch äs mälchs Gresli
Dialekt:mälchä
Deutsch:melken
lat mulgere mhd melken hämpflig, chnödlig, schtreiflig gmulchä i mulch nüd äsoo
Dialekt:Mälchät
Deutsch:Melkzeit
na Mälchäts vgl na Chiläs
Dialekt:Mälchbäärg
Deutsch:Melchberg
Flurname
Dialekt:Mälchbeeri
Deutsch:
Hautknoten am Daumen vom Melken
Dialekt:Mälchgadä
Deutsch:Melkstall
Dialekt:Mälchgschiirr
Deutsch:Melkgeschirr
Dialekt:Mälchschtuäl
Deutsch:Melkstuhl
(einbeiniger Hocker zum Anschnallen)
Dialekt:Mälchtärli
Deutsch:
Holzgeschirr für Milchtränke (urspr. fürs Melken: lat mulctrale) ds Mälchtärli äwägnää (beenden) Süümälchtärli (für Schweinemast) > Multärä, Mulchä
Dialekt:Mälchtaal
Deutsch:Melchtal
(klein und gross)
Dialekt:Mänär
Deutsch:Menner, grosser Schlitten
> Horämänär, Schinär
Dialekt:mänärä
Deutsch:mennern
Holz führen mit Mäner
Dialekt:Mänär, mänärä, mänärlä, Mänärli, Mäni
Deutsch:
> männä
Dialekt:mänärlä
Deutsch:schlitteln
Dialekt:mänärlä
Deutsch:rodeln
Dialekt:Mänärli
Deutsch:kleiner Schlitten, Rodelschlitten
mid em Mänärli gu appäriitä
Seite 1 von 11