Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
mängämancher, eine Mengeahd manga, mhd maneg mängs Jaar we mängä? we mängs maal? nu mängär nüd mängärä z mängä am mängschtä mängä gnuäg Wänn mängä Maa wüsst, was mängä Maa wäär (weer), täät mängä Maa mängem Maa mee Eer!
mängäläSpeise mangelhaften Geschmack habend > manglä
Mänggäl(-ul)der letzte und langsamste bei allem
mängischmanchmalmängisch isch äs guät und mängisch nüüd as mängisch as mä chund, hockät si am Pfeischtär we mängisch? mängisch gnuäg!
mänimeine ich, meiner Meinung nachda sinds mäni gfaarä! är isch mäni fort mäni sauft hesch mäni nüüd übärchoo
MäniMänni, Gespann mit Zugtier (Kuh, Ochse) mhd meni Mz Mäninä, Mänänä mhd menine
männäLasten befördern mit Tieren (Wagen, Schlitten) frz mener, mhd mennen neu: mid em Auto dr Haag umgmännt,einä männä: mitfahren lassen
MännchuäKuh als Zugtier
Männdäl(-ul)Prachtsstück von einem Mann gad ä chli ä Männdul! O heiligä Sant Wändel, gib mr ä guätä Mändel! aber > Butter- Hüänder- Hung- (eher kleine!)
MänndäliMännleinMänndäli gschauä = Bilder betrachten, Mändäli machä = zeichnen > Schattä-
MänndliMännleinmännliches Tier ds Männdli machä, männdlä > Wiibli
Männdlimännchenähnliches Gebildez. B. Heinzen -
Männdliholzmännliches Holz, Hasel-Fichte(Resonanzholz!)
MänngschiirrMenn-Geschirrzum männä
Männtaagwas man in 1 Tag männen kann
MännwäägMennwegmhd men weg
mäntschälämenschelnäs mäntschälät zäntumä
mäntschämüglimenschenmöglichisch etz das mäntschämügli!
Mäntsch(ä)Mensch(en)mhd mensch kä Mäntsch kä Seelä Mäntsch
MänzigäMenzingenZG vgl. Menzikon Mänzikä
MäräMähre, Stutemhd merhe > Chüä-Ghiijär
MäräGebirgsname Märä, Märäbrunnä (Namendeutung) > Hängscht
Mäsälikleine Mase
mäsälihauchdünn, wenig> Blaamasä, värmasä, blöössäli
MässMesse, Eucharistiefeierlat missa mhd messe i d Mäss gaa, ä Mäss la läsä Mässgwand, Mässwii) > Früä-, Sibni- Amt, Hoochamt, neu: Messe für Ausstellung (Mustermesse, Automesse .. )
mässämessenmhd mezzen übär d Fluä mässä Mässlattä Milch mässä: Verkauf im offenen Ausschank > Määs, Augämääs, Fiäbärmässär, Meetär
MässärMessermhd mezzer Mässärli > Chuchi-, Metzger-, Sack-
mässärläMesserwerfen-Spiel, messerstechen> heglä
Mässachäraltes steifes Messgewand (mhd ackeran Hülle)
mättmatt, kraftlos, saftlos
mööggäwimmern
mööggästöhnen
mööggämuhen
MööniMolch, Unkeauch Mööli möönä stöhnen > Molä, Guuggämööni
MöördärMördermhd mordaere Möördär-Haag im Muätitaal
möördäräermorden
Möbäl(ul)Möbellat mobile (Bewegliches) frz meuble Möbäli
möchtmöchte> mögä i möchts niä ärhaltä wett i möcht au äsoo gaa!
mödälänach Modell formen Ankä mödälä
MödäliVerkl. von Modell Strickmuster,äs Mödäli Ankä, gmödälätä Ankä Verkl. von Mode: das nüüisch Mödäli
MöffälMuffel(Möfful) unwilliges Gesicht?
Möffiäs Möffi zahnloser Mund > muff, Tschamöffel, Lätsch
möffläkauen(Hasen, Kaninchen
möffläunwilliges Gesicht machenauch mofflä
mögämögen, gemochtmhd mügen mä sötts mögä öb is mög? ich mag, du magsch, är mag, miär mögid, ich möcht, i ha mögä > värmögä Lust mögä ässä
mögäKraftmögä schaffä
mögäliebhabenär mag si
mögäüberwältigen, besiegenär hed ä mögä! (beim Schwingen)
mögäbedrückendas hed in mögä!
mögäausreichenäs hed si nüd mögä värträägä
Dialekt:mängä
Deutsch:mancher, eine Menge
ahd manga, mhd maneg mängs Jaar we mängä? we mängs maal? nu mängär nüd mängärä z mängä am mängschtä mängä gnuäg Wänn mängä Maa wüsst, was mängä Maa wäär (weer), täät mängä Maa mängem Maa mee Eer!
Dialekt:mängälä
Deutsch:
Speise mangelhaften Geschmack habend > manglä
Dialekt:Mänggäl(-ul)
Deutsch:
der letzte und langsamste bei allem
Dialekt:mängisch
Deutsch:manchmal
mängisch isch äs guät und mängisch nüüd as mängisch as mä chund, hockät si am Pfeischtär we mängisch? mängisch gnuäg!
Dialekt:mäni
Deutsch:meine ich, meiner Meinung nach
da sinds mäni gfaarä! är isch mäni fort mäni sauft hesch mäni nüüd übärchoo
Dialekt:Mäni
Deutsch:
Männi, Gespann mit Zugtier (Kuh, Ochse) mhd meni Mz Mäninä, Mänänä mhd menine
Dialekt:männä
Deutsch:
Lasten befördern mit Tieren (Wagen, Schlitten) frz mener, mhd mennen neu: mid em Auto dr Haag umgmännt,einä männä: mitfahren lassen
Dialekt:Männchuä
Deutsch:Kuh als Zugtier
Dialekt:Männdäl(-ul)
Deutsch:
Prachtsstück von einem Mann gad ä chli ä Männdul! O heiligä Sant Wändel, gib mr ä guätä Mändel! aber > Butter- Hüänder- Hung- (eher kleine!)
Dialekt:Männdäli
Deutsch:Männlein
Männdäli gschauä = Bilder betrachten, Mändäli machä = zeichnen > Schattä-
Dialekt:Männdli
Deutsch:Männlein
männliches Tier ds Männdli machä, männdlä > Wiibli
Dialekt:Männdli
Deutsch:männchenähnliches Gebilde
z. B. Heinzen -
Dialekt:Männdliholz
Deutsch:männliches Holz, Hasel-Fichte
(Resonanzholz!)
Dialekt:Männgschiirr
Deutsch:Menn-Geschirr
zum männä
Dialekt:Männtaag
Deutsch:
was man in 1 Tag männen kann
Dialekt:Männwääg
Deutsch:Mennweg
mhd men weg
Dialekt:mäntschälä
Deutsch:menscheln
äs mäntschälät zäntumä
Dialekt:mäntschämügli
Deutsch:menschenmöglich
isch etz das mäntschämügli!
Dialekt:Mäntsch(ä)
Deutsch:Mensch(en)
mhd mensch kä Mäntsch kä Seelä Mäntsch
Dialekt:Mänzigä
Deutsch:Menzingen
ZG vgl. Menzikon Mänzikä
Dialekt:Märä
Deutsch:Mähre, Stute
mhd merhe > Chüä-Ghiijär
Dialekt:Märä
Deutsch:
Gebirgsname Märä, Märäbrunnä (Namendeutung) > Hängscht
Dialekt:Mäsäli
Deutsch:kleine Mase
Dialekt:mäsäli
Deutsch:hauchdünn, wenig
> Blaamasä, värmasä, blöössäli
Dialekt:Mäss
Deutsch:Messe, Eucharistiefeier
lat missa mhd messe i d Mäss gaa, ä Mäss la läsä Mässgwand, Mässwii) > Früä-, Sibni- Amt, Hoochamt, neu: Messe für Ausstellung (Mustermesse, Automesse .. )
Dialekt:mässä
Deutsch:messen
mhd mezzen übär d Fluä mässä Mässlattä Milch mässä: Verkauf im offenen Ausschank > Määs, Augämääs, Fiäbärmässär, Meetär
Dialekt:Mässär
Deutsch:Messer
mhd mezzer Mässärli > Chuchi-, Metzger-, Sack-
Dialekt:mässärlä
Deutsch:Messerwerfen-Spiel, messerstechen
> heglä
Dialekt:Mässachär
Deutsch:
altes steifes Messgewand (mhd ackeran Hülle)
Dialekt:mätt
Deutsch:matt, kraftlos, saftlos
Dialekt:mööggä
Deutsch:wimmern
Dialekt:mööggä
Deutsch:stöhnen
Dialekt:mööggä
Deutsch:muhen
Dialekt:Mööni
Deutsch:Molch, Unke
auch Mööli möönä stöhnen > Molä, Guuggämööni
Dialekt:Möördär
Deutsch:Mörder
mhd mordaere Möördär-Haag im Muätitaal
Dialekt:möördärä
Deutsch:ermorden
Dialekt:Möbäl(ul)
Deutsch:Möbel
lat mobile (Bewegliches) frz meuble Möbäli
Dialekt:möcht
Deutsch:möchte
> mögä i möchts niä ärhaltä wett i möcht au äsoo gaa!
Dialekt:mödälä
Deutsch:
nach Modell formen Ankä mödälä
Dialekt:Mödäli
Deutsch:
Verkl. von Modell Strickmuster,äs Mödäli Ankä, gmödälätä Ankä Verkl. von Mode: das nüüisch Mödäli
Dialekt:Möffäl
Deutsch:Muffel
(Möfful) unwilliges Gesicht?
Dialekt:Möffi
Deutsch:
äs Möffi zahnloser Mund > muff, Tschamöffel, Lätsch
Dialekt:möfflä
Deutsch:kauen
(Hasen, Kaninchen
Dialekt:möfflä
Deutsch:unwilliges Gesicht machen
auch mofflä
Dialekt:mögä
Deutsch:mögen, gemocht
mhd mügen mä sötts mögä öb is mög? ich mag, du magsch, är mag, miär mögid, ich möcht, i ha mögä > värmögä Lust mögä ässä
Dialekt:mögä
Deutsch:Kraft
mögä schaffä
Dialekt:mögä
Deutsch:liebhaben
är mag si
Dialekt:mögä
Deutsch:überwältigen, besiegen
är hed ä mögä! (beim Schwingen)
Dialekt:mögä
Deutsch:bedrücken
das hed in mögä!
Dialekt:mögä
Deutsch:ausreichen
äs hed si nüd mögä värträägä
Seite 2 von 11