Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
läägich läge> liggä wän i chönnt, lääg ich nu ä chli ab
Lään-SchtuälLehnstuhl, Lehnenstuhl> Länä
läärleermhd laere nichts drin (ä läärä Tällär, lääri Chaartä),unbedeckt (ufem läärä Häärd),ohne Zusatz (läärs Gold, läärlöötig),bloss (läärs Brood läärs Wasser)
lääräleeren, ausleerenmhd laeren gläärt, iiläärä, uusläärä, läär schlückä Läärlauf > leerä
LääriLeeredas isch etz au ä Lääri da! > Leer (Lehre)
Lääri(g)Lehrung,
Lääri(g)Leere im Gehirn
läbälebenmhd leben ärläbä, iiläbä, uusläbä anderswo lääbe
LäbäLebenmä hed nur eis Läbä nümmä ds Läbäs sichär das isch ä käs Läbä uf Liib und Läbä (auf Leib und Leben = sehr fleissig)
LäbäliVerkl. von Leben heb Soorg zum Läbäli!
Läb-Leb-
LäbchuächäLebkuchenmhd lebekuoche (Laib-Kuchen)
LäbhaagLebhag(lebender Hag)
läbiglebend, lebendig, lebhaftisch är nu läbig? äs läbigs Meitli! äs gaad as Läbig ds Brood isch läbig: voller Maden diä Riätär sind läbig (rutschig)
LäbmuusMuskelzucken(we ä läbägi Muus)
LäbsauftLebsanftvgl. Sanftleben, Wohlleben
LäbtigLebtagmiinär, siinär, irär Läbtig
lächälälächelnzu einem Kleinkind: tuä ä chli lächälä!
lächäläspöttisch lachenär hed ächli glächälät
LächälicheibSpötter
lächnäleck werdenmhd lechen värlächnät
läck!Lockruf an Tiere: es gibt etwas zu lecken!
läckäleckenmhd lecken > Gläck, schläckä vgl lecker
LäckärliLeckereiBaslär Läckärli
LäckiStelle, wo man dem Vieh etwas zu lecken gibt auf den Alpen,wo Schalenwild Salz leckt
läckmrläck mr am Tschööpli! läck mr am Füdlä! Blas mir in die Schuhe!
LädägaumärLadenhüter
lädäläLäden anschlagen
lädäläKauf- und Verkauf spielen (Lädälis machä), neu: Einkaufen gehen
LädälärBesitzer eines kleinen Ladens
LädälärZuname
Lädälikleines Brett, kleiner Verkaufsladen Was hed diä Frau ghaa, wos da z Chilä tuänd? - Nämä äs Lädäli!
LädämeitliLadentochter
LädärLederLädärzüüg
lädäriglederig
lädärigzäh
lädärigungeniessbar
lädärn(ä/i)ledernHäntsche, Huät, Neschtel, Tschoopä, Rucksack
lägändliegendLägänd Windgällä: ob Ruosalp SZ/UR > hangät
LägärViehlagerplatzäs Läger (alte Einzahlform) > Ligär
LägärwandEulochvgl Lägärä
lällälallen, Zunge heraushängen(Hunde)
LälliZungenstrecker> Lööli
LämmärLämmermhd lamp, lember > Schääffli
LämmärgiirLämmergeier(neu aufgezwungener Name: Bartgeier)
LämmärzächätLämmer-Zehnt
LämmliLämmlein(Lamm war bisher bei uns ungebräuchlich)
LämpäWamme der Rinder mhd slampe > Schlampi
LänäLehne, Geländergriech/lat cline mhd line, lene anderswo Leene > Läänschtuäl, Schtägälänä
länäanlehnenaalänä, uusälänä
Dialekt:lääg
Deutsch:ich läge
> liggä wän i chönnt, lääg ich nu ä chli ab
Dialekt:Lään-Schtuäl
Deutsch:Lehnstuhl, Lehnenstuhl
> Länä
Dialekt:läär
Deutsch:leer
mhd laere nichts drin (ä läärä Tällär, lääri Chaartä),unbedeckt (ufem läärä Häärd),ohne Zusatz (läärs Gold, läärlöötig),bloss (läärs Brood läärs Wasser)
Dialekt:läärä
Deutsch:leeren, ausleeren
mhd laeren gläärt, iiläärä, uusläärä, läär schlückä Läärlauf > leerä
Dialekt:Lääri
Deutsch:Leere
das isch etz au ä Lääri da! > Leer (Lehre)
Dialekt:Lääri(g)
Deutsch:Lehrung,
Dialekt:Lääri(g)
Deutsch:
Leere im Gehirn
Dialekt:läbä
Deutsch:leben
mhd leben ärläbä, iiläbä, uusläbä anderswo lääbe
Dialekt:Läbä
Deutsch:Leben
mä hed nur eis Läbä nümmä ds Läbäs sichär das isch ä käs Läbä uf Liib und Läbä (auf Leib und Leben = sehr fleissig)
Dialekt:Läbäli
Deutsch:
Verkl. von Leben heb Soorg zum Läbäli!
Dialekt:Läb-
Deutsch:Leb-
Dialekt:Läbchuächä
Deutsch:Lebkuchen
mhd lebekuoche (Laib-Kuchen)
Dialekt:Läbhaag
Deutsch:Lebhag
(lebender Hag)
Dialekt:läbig
Deutsch:lebend, lebendig, lebhaft
isch är nu läbig? äs läbigs Meitli! äs gaad as Läbig ds Brood isch läbig: voller Maden diä Riätär sind läbig (rutschig)
Dialekt:Läbmuus
Deutsch:Muskelzucken
(we ä läbägi Muus)
Dialekt:Läbsauft
Deutsch:Lebsanft
vgl. Sanftleben, Wohlleben
Dialekt:Läbtig
Deutsch:Lebtag
miinär, siinär, irär Läbtig
Dialekt:lächälä
Deutsch:lächeln
zu einem Kleinkind: tuä ä chli lächälä!
Dialekt:lächälä
Deutsch:spöttisch lachen
är hed ächli glächälät
Dialekt:Lächälicheib
Deutsch:Spötter
Dialekt:lächnä
Deutsch:leck werden
mhd lechen värlächnät
Dialekt:läck!
Deutsch:
Lockruf an Tiere: es gibt etwas zu lecken!
Dialekt:läckä
Deutsch:lecken
mhd lecken > Gläck, schläckä vgl lecker
Dialekt:Läckärli
Deutsch:Leckerei
Baslär Läckärli
Dialekt:Läcki
Deutsch:
Stelle, wo man dem Vieh etwas zu lecken gibt auf den Alpen,wo Schalenwild Salz leckt
Dialekt:läckmr
Deutsch:
läck mr am Tschööpli! läck mr am Füdlä! Blas mir in die Schuhe!
Dialekt:Lädägaumär
Deutsch:Ladenhüter
Dialekt:lädälä
Deutsch:Läden anschlagen
Dialekt:lädälä
Deutsch:
Kauf- und Verkauf spielen (Lädälis machä), neu: Einkaufen gehen
Dialekt:Lädälär
Deutsch:
Besitzer eines kleinen Ladens
Dialekt:Lädälär
Deutsch:Zuname
Dialekt:Lädäli
Deutsch:
kleines Brett, kleiner Verkaufsladen Was hed diä Frau ghaa, wos da z Chilä tuänd? - Nämä äs Lädäli!
Dialekt:Lädämeitli
Deutsch:Ladentochter
Dialekt:Lädär
Deutsch:Leder
Lädärzüüg
Dialekt:lädärig
Deutsch:lederig
Dialekt:lädärig
Deutsch:zäh
Dialekt:lädärig
Deutsch:ungeniessbar
Dialekt:lädärn(ä/i)
Deutsch:ledern
Häntsche, Huät, Neschtel, Tschoopä, Rucksack
Dialekt:lägänd
Deutsch:liegend
Lägänd Windgällä: ob Ruosalp SZ/UR > hangät
Dialekt:Lägär
Deutsch:Viehlagerplatz
äs Läger (alte Einzahlform) > Ligär
Dialekt:Lägärwand
Deutsch:Euloch
vgl Lägärä
Dialekt:lällä
Deutsch:lallen, Zunge heraushängen
(Hunde)
Dialekt:Lälli
Deutsch:Zungenstrecker
> Lööli
Dialekt:Lämmär
Deutsch:Lämmer
mhd lamp, lember > Schääffli
Dialekt:Lämmärgiir
Deutsch:Lämmergeier
(neu aufgezwungener Name: Bartgeier)
Dialekt:Lämmärzächät
Deutsch:Lämmer-Zehnt
Dialekt:Lämmli
Deutsch:Lämmlein
(Lamm war bisher bei uns ungebräuchlich)
Dialekt:Lämpä
Deutsch:
Wamme der Rinder mhd slampe > Schlampi
Dialekt:Länä
Deutsch:Lehne, Geländer
griech/lat cline mhd line, lene anderswo Leene > Läänschtuäl, Schtägälänä
Dialekt:länä
Deutsch:anlehnen
aalänä, uusälänä
Seite 1 von 10