Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
aahäbägslävom Stand aus(springen)
aahäbligävom Stand aus(springen)
aahänkäanhängenä Wagä aahänkä dr Schnee hänkt aa (hat Gewicht) d Obschtbäum hänkid aa (tragen reiche Früchte) äs faad mr afä aahänkä (beschwerlich werden)
AahänkärAnhänger(am Lastwagen)
Aahörälikleine Alp
aahaaKleider tragensi hend Hüet aa hesch nüüd aa?
aahaaanleitenmä muess d Goofä zum Folgä aahaa, susch folgits niä!
aahauäanschneidenneu: ansprechen, anrempeln
AahebiFester Standorti gfindä käs Aahebi
aaheimäläanheimeln(Duden: südwestdt) äs tuäd eim ghörig aaheimälä
aahockäanklebenin der Pfanne
AahoräAhorn
AahorisAhorn-Holz(geschätzt für Holzschuhe)
AaläSchuster-Ahle, Pfriem> Alsä
aaläägsanft ansteigendäs gaad aalääg uufä
aalänäanlehnennüd aalänä! > Länä
aalaaanlassenaagglaa in Bewegung setzen (Steine, Holz beim Reisen, neu Motor)
aalaaanbehaltendr Lismär aalaa
AalaufAnlaufän Aalauf nää ohne Anlauf: siehe aahäbligä
aalauffäbeschlagen werden(Fenster)
aalauffäeinlaufen(Sport, Motor)
aaleeräanlernenaaggleert angelernt
aaleggäanlegenlegg öppis aa! Mist: Mischt aaleggä neu: Kapital anlegen > aagleid
AaleggätäAnlegung, Kleidung, Gewandwas hesch au für ä Aaleggätä!
aalintälinde machen, aufweichendr Rägä hed dr Bodä aaglintät > lint
aaluägäanschauenMänndäli aaluägä > gschauä
AamääliAnmalSpuren von alten Wegen oder Gebäuden anderswo: Muttermal
aamachäSpeisenSalaad aamachä aamächälig
aamachäAnreizdas macht mi gaar nüüd aa (keine Lust danach)
aamerkäanmerkenmerksch um gaar nüüd aa!
aanääannehmenwe niids di aa? (wie gefällt es dir?) > aagnuu, wool aanää
AanigAhnungä hesch ä kän Aanig
aapütschäanstossenpütschä
aarüäräanwerfenSchtei aarüärä
aarüäräberührennüd aarüärä!
aarüäräanrührendr Brii aarüärä
AarbädArbeit
aareisäherrichtenAarbed aareisä der Tisch aareisä aagreisät
aareisäanhetzenmuäss dr der Hund aareisä? schriftdeutsch anreisen (ankommen) > Aareisig
AareisigEinrichtungArbeitsvorgang ä schööni Aareisig!
AarfläArmvolläs Äärfäli Holz Gotthelf umarflen Lienert arflewys engl armfull
aariggescheitaarigä, aarägi, aarigs > eerigär
aariitäden Anriss nehmendet obä aagrittä > aaghiijä
AarmäArmän Aarmä uusgränkt uf d Aarmä nää Äärmäli > Eermel
aarmägnössigim Armenverzeichnis der Gemeinde> eermär
AarmäguätVermögen der Armenpflege
AarmähüüslerArmenhausinsasse- Heuet: Heuernte auf dem Landgut des Armenhauses, mit Zuzug der arbeitsfähigen Insassen (auch: Levitiertes Hochamt): ä Huuffä driussä und äs gaad nüüd!
AarmäseelätagArmenseelentag(2. November)
Aarmi SeeläArme Seelen(im Fegfeuer) siehe Sagen, Der Pfarrer im Thal, Freund der Armen Seelen Äs hend einisch ä paar eim pässlät und hend ä wellä ärgräslä, abär äs sind ä paar biin um gsii, won är choo isch - di aarmä Seelä hend dem ghulffä!
AartArtdas isch etz au än Aart! uf än Aart und Wiis (irgendwie)
Dialekt:aahäbägslä
Deutsch:vom Stand aus
(springen)
Dialekt:aahäbligä
Deutsch:vom Stand aus
(springen)
Dialekt:aahänkä
Deutsch:anhängen
ä Wagä aahänkä dr Schnee hänkt aa (hat Gewicht) d Obschtbäum hänkid aa (tragen reiche Früchte) äs faad mr afä aahänkä (beschwerlich werden)
Dialekt:Aahänkär
Deutsch:Anhänger
(am Lastwagen)
Dialekt:Aahöräli
Deutsch:
kleine Alp
Dialekt:aahaa
Deutsch:Kleider tragen
si hend Hüet aa hesch nüüd aa?
Dialekt:aahaa
Deutsch:anleiten
mä muess d Goofä zum Folgä aahaa, susch folgits niä!
Dialekt:aahauä
Deutsch:anschneiden
neu: ansprechen, anrempeln
Dialekt:Aahebi
Deutsch:Fester Standort
i gfindä käs Aahebi
Dialekt:aaheimälä
Deutsch:anheimeln
(Duden: südwestdt) äs tuäd eim ghörig aaheimälä
Dialekt:aahockä
Deutsch:ankleben
in der Pfanne
Dialekt:Aahorä
Deutsch:Ahorn
Dialekt:Aahoris
Deutsch:Ahorn-Holz
(geschätzt für Holzschuhe)
Dialekt:Aalä
Deutsch:Schuster-Ahle, Pfriem
> Alsä
Dialekt:aalääg
Deutsch:sanft ansteigend
äs gaad aalääg uufä
Dialekt:aalänä
Deutsch:anlehnen
nüd aalänä! > Länä
Dialekt:aalaa
Deutsch:anlassen
aagglaa in Bewegung setzen (Steine, Holz beim Reisen, neu Motor)
Dialekt:aalaa
Deutsch:anbehalten
dr Lismär aalaa
Dialekt:Aalauf
Deutsch:Anlauf
än Aalauf nää ohne Anlauf: siehe aahäbligä
Dialekt:aalauffä
Deutsch:beschlagen werden
(Fenster)
Dialekt:aalauffä
Deutsch:einlaufen
(Sport, Motor)
Dialekt:aaleerä
Deutsch:anlernen
aaggleert angelernt
Dialekt:aaleggä
Deutsch:anlegen
legg öppis aa! Mist: Mischt aaleggä neu: Kapital anlegen > aagleid
Dialekt:Aaleggätä
Deutsch:Anlegung, Kleidung, Gewand
was hesch au für ä Aaleggätä!
Dialekt:aalintä
Deutsch:linde machen, aufweichen
dr Rägä hed dr Bodä aaglintät > lint
Dialekt:aaluägä
Deutsch:anschauen
Männdäli aaluägä > gschauä
Dialekt:Aamääli
Deutsch:Anmal
Spuren von alten Wegen oder Gebäuden anderswo: Muttermal
Dialekt:aamachä
Deutsch:Speisen
Salaad aamachä aamächälig
Dialekt:aamachä
Deutsch:Anreiz
das macht mi gaar nüüd aa (keine Lust danach)
Dialekt:aamerkä
Deutsch:anmerken
merksch um gaar nüüd aa!
Dialekt:aanää
Deutsch:annehmen
we niids di aa? (wie gefällt es dir?) > aagnuu, wool aanää
Dialekt:Aanig
Deutsch:Ahnung
ä hesch ä kän Aanig
Dialekt:aapütschä
Deutsch:anstossen
pütschä
Dialekt:aarüärä
Deutsch:anwerfen
Schtei aarüärä
Dialekt:aarüärä
Deutsch:berühren
nüd aarüärä!
Dialekt:aarüärä
Deutsch:anrühren
dr Brii aarüärä
Dialekt:Aarbäd
Deutsch:Arbeit
Dialekt:aareisä
Deutsch:herrichten
Aarbed aareisä der Tisch aareisä aagreisät
Dialekt:aareisä
Deutsch:anhetzen
muäss dr der Hund aareisä? schriftdeutsch anreisen (ankommen) > Aareisig
Dialekt:Aareisig
Deutsch:Einrichtung
Arbeitsvorgang ä schööni Aareisig!
Dialekt:Aarflä
Deutsch:Armvoll
äs Äärfäli Holz Gotthelf umarflen Lienert arflewys engl armfull
Dialekt:aarig
Deutsch:gescheit
aarigä, aarägi, aarigs > eerigär
Dialekt:aariitä
Deutsch:den Anriss nehmen
det obä aagrittä > aaghiijä
Dialekt:Aarmä
Deutsch:Arm
än Aarmä uusgränkt uf d Aarmä nää Äärmäli > Eermel
Dialekt:aarmägnössig
Deutsch:im Armenverzeichnis der Gemeinde
> eermär
Dialekt:Aarmäguät
Deutsch:Vermögen der Armenpflege
Dialekt:Aarmähüüsler
Deutsch:Armenhausinsasse
- Heuet: Heuernte auf dem Landgut des Armenhauses, mit Zuzug der arbeitsfähigen Insassen (auch: Levitiertes Hochamt): ä Huuffä driussä und äs gaad nüüd!
Dialekt:Aarmäseelätag
Deutsch:Armenseelentag
(2. November)
Dialekt:Aarmi Seelä
Deutsch:Arme Seelen
(im Fegfeuer) siehe Sagen, Der Pfarrer im Thal, Freund der Armen Seelen Äs hend einisch ä paar eim pässlät und hend ä wellä ärgräslä, abär äs sind ä paar biin um gsii, won är choo isch - di aarmä Seelä hend dem ghulffä!
Dialekt:Aart
Deutsch:Art
das isch etz au än Aart! uf än Aart und Wiis (irgendwie)
Seite 2 von 10