Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
hämpfläwiishandvollweisehampfläwiis hends drvoo gnuu
hämpflighämpfligä mälchä (ohne Daumen) ä hämpfligä Schtei (handgrosser Stein)
HändschäHandschuheauch Häntschä mhd hentsche wen ä umkeertä Häntschä
Hängälägrossgewachsene Frau
HängschtHengstHängevorrichtung
Hängschtmännliches Pferdmhd hengest > Waldhängscht
HängschtBergname
HängschthoräHengsthornFlurname
HänisFamilienzuname
hänkähenken, aufhängenmhd henken > aa-, drinä-, ii-, uuf-, uus-, zämä-,
HänkälHenkel
HänkärHenker
HänkiAufhängevorrichtungvgl Familienname Hänggi > Bhänki, Ghänk, Wöschhänki
HännässlärNachkommen des Johannes Rickenbacher
hänsälähänseln, necken
hänsänästehlen, betrügenghänsänät
HänsisNachkommen des Johann Betschart
Häntälifingerfreie Handschuhe, Pulswärmer
Häräreicher Haarschopfdeer hed ä Härä! ghärät: behaart > Tschuupp
häräan den Haaren reissen muäss di härä?
HärmäliHermelinmhd hermelin > Wisäli
häsälänach Hasen riechen
hässiggehässig, voll Hassä hässigä Cheib dr hässig Bodä auch ghässig
HässigiGehässigkeitär isch etz au ä Hässigi!
Hässligein gehässiger Mensch
hätthätteich hätt(i), du hättisch, är hätt, miär hättid
Hättidr Hätti und dr Wetti sind Brüädärä gsii und hend beed nüüd ghaa! > sötti, wäär, wett
Häu(p)tli Veeein Haupt Vieh
HäxHexemhd hagsaeze, häxe > Wasser-
HäxäHexen
häxähexen
HäxäbäsäHexenbesen
HäxäbäsäMistel
HäxäbödäliFlurname
HäxäbüächliHexenbüchlein
HäxämeitliHexenmädchen
HäxäschutzHexenschuss(Ischias)
hööchhoch, hohemhd hoch, hoher vgl. Höhe, höher, Familienname Höchli, Höchner neu hooch von auswärts 1) hööch Hosä: aufgekrempelt 2) amtlich hoch: hööch obä, di Hööchärä, hööchä Fiirtig, dr Kaiser isch dr hööchscht neu: hööch aagää, hööchhaa, hööchnää > teuf, nidär
HööchänäHöheni dä Hööchänä heds scho Schnee
hööchärhöherä Seigul hööchär i Himel choo am hööchschtä
hööchäwägätaufgestellt(nicht liegend)
hööchäwägätin hohem Bogen
HööcheggHocheggFlurname (Heuberg)
HööchhundHochhundFlurname (Heuberg)
HööchiHöhe1) Saali, Goldplangg, Brunalpäli vgl. Bärner Höchi in der Höchy 2) das isch dä ä Hööchi! neu: das isch dä d Hööchi!
hööchkanthochkant, aufrecht, senkrecht> kannt
HööchschoossHöchschossFlurname
hööchschtiilighochstielig, mit hohen Stielen(z.B. Farne)
HööchsiitäHochseiteFlurname
HööchturäHoher Turm
Dialekt:hämpfläwiis
Deutsch:handvollweise
hampfläwiis hends drvoo gnuu
Dialekt:hämpflig
Deutsch:
hämpfligä mälchä (ohne Daumen) ä hämpfligä Schtei (handgrosser Stein)
Dialekt:Händschä
Deutsch:Handschuhe
auch Häntschä mhd hentsche wen ä umkeertä Häntschä
Dialekt:Hängälä
Deutsch:
grossgewachsene Frau
Dialekt:Hängscht
Deutsch:Hengst
Hängevorrichtung
Dialekt:Hängscht
Deutsch:männliches Pferd
mhd hengest > Waldhängscht
Dialekt:Hängscht
Deutsch:
Bergname
Dialekt:Hängschthorä
Deutsch:Hengsthorn
Flurname
Dialekt:Hänis
Deutsch:
Familienzuname
Dialekt:hänkä
Deutsch:henken, aufhängen
mhd henken > aa-, drinä-, ii-, uuf-, uus-, zämä-,
Dialekt:Hänkäl
Deutsch:Henkel
Dialekt:Hänkär
Deutsch:Henker
Dialekt:Hänki
Deutsch:Aufhängevorrichtung
vgl Familienname Hänggi > Bhänki, Ghänk, Wöschhänki
Dialekt:Hännässlär
Deutsch:
Nachkommen des Johannes Rickenbacher
Dialekt:hänsälä
Deutsch:hänseln, necken
Dialekt:hänsänä
Deutsch:stehlen, betrügen
ghänsänät
Dialekt:Hänsis
Deutsch:
Nachkommen des Johann Betschart
Dialekt:Häntäli
Deutsch:fingerfreie Handschuhe, Pulswärmer
Dialekt:Härä
Deutsch:reicher Haarschopf
deer hed ä Härä! ghärät: behaart > Tschuupp
Dialekt:härä
Deutsch:
an den Haaren reissen muäss di härä?
Dialekt:Härmäli
Deutsch:Hermelin
mhd hermelin > Wisäli
Dialekt:häsälä
Deutsch:
nach Hasen riechen
Dialekt:hässig
Deutsch:gehässig, voll Hass
ä hässigä Cheib dr hässig Bodä auch ghässig
Dialekt:Hässigi
Deutsch:Gehässigkeit
är isch etz au ä Hässigi!
Dialekt:Hässlig
Deutsch:ein gehässiger Mensch
Dialekt:hätt
Deutsch:hätte
ich hätt(i), du hättisch, är hätt, miär hättid
Dialekt:Hätti
Deutsch:
dr Hätti und dr Wetti sind Brüädärä gsii und hend beed nüüd ghaa! > sötti, wäär, wett
Dialekt:Häu(p)tli Vee
Deutsch:ein Haupt Vieh
Dialekt:Häx
Deutsch:Hexe
mhd hagsaeze, häxe > Wasser-
Dialekt:Häxä
Deutsch:Hexen
Dialekt:häxä
Deutsch:hexen
Dialekt:Häxäbäsä
Deutsch:Hexenbesen
Dialekt:Häxäbäsä
Deutsch:Mistel
Dialekt:Häxäbödäli
Deutsch:
Flurname
Dialekt:Häxäbüächli
Deutsch:Hexenbüchlein
Dialekt:Häxämeitli
Deutsch:Hexenmädchen
Dialekt:Häxäschutz
Deutsch:Hexenschuss
(Ischias)
Dialekt:hööch
Deutsch:hoch, hohe
mhd hoch, hoher vgl. Höhe, höher, Familienname Höchli, Höchner neu hooch von auswärts 1) hööch Hosä: aufgekrempelt 2) amtlich hoch: hööch obä, di Hööchärä, hööchä Fiirtig, dr Kaiser isch dr hööchscht neu: hööch aagää, hööchhaa, hööchnää > teuf, nidär
Dialekt:Hööchänä
Deutsch:Höhen
i dä Hööchänä heds scho Schnee
Dialekt:hööchär
Deutsch:höher
ä Seigul hööchär i Himel choo am hööchschtä
Dialekt:hööchäwägät
Deutsch:aufgestellt
(nicht liegend)
Dialekt:hööchäwägät
Deutsch:
in hohem Bogen
Dialekt:Hööchegg
Deutsch:Hochegg
Flurname (Heuberg)
Dialekt:Hööchhund
Deutsch:Hochhund
Flurname (Heuberg)
Dialekt:Hööchi
Deutsch:Höhe
1) Saali, Goldplangg, Brunalpäli vgl. Bärner Höchi in der Höchy 2) das isch dä ä Hööchi! neu: das isch dä d Hööchi!
Dialekt:hööchkant
Deutsch:hochkant, aufrecht, senkrecht
> kannt
Dialekt:Hööchschooss
Deutsch:Höchschoss
Flurname
Dialekt:hööchschtiilig
Deutsch:hochstielig, mit hohen Stielen
(z.B. Farne)
Dialekt:Hööchsiitä
Deutsch:Hochseite
Flurname
Dialekt:Hööchturä
Deutsch:Hoher Turm
Seite 2 von 19