Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
sänkläins Lot bringen, den Meister zeigen auch i Sänkul schtellä
Dialekt:sänklä
Deutsch:
ins Lot bringen, den Meister zeigen auch i Sänkul schtellä