Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
aaschtaaanstehenin die Reihe zum Biichtä aaschtaa
aaschtaapassenäs schtaad im wool aa (passt gut zu ihm)
Dialekt:aaschtaa
Deutsch:anstehen
in die Reihe zum Biichtä aaschtaa
Dialekt:aaschtaa
Deutsch:passen
äs schtaad im wool aa (passt gut zu ihm)