Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
übärsummäräüber den Sommer behalten
übärwintäräüberwintern, den Winter über bleiben> übärsummärä
Dialekt:übärsummärä
Deutsch:über den Sommer behalten
Dialekt:übärwintärä
Deutsch:überwintern, den Winter über bleiben
> übärsummärä