Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
äeinä Maa ä Frau ä paar ä chli ä jedä ä Ding ä söläs ä diänigä ä kä Bitz ä lengersi mee ganz ä schöönä > äkä, äwägg, du ä lüügsch! ä bisch än Esel! ä hesch ghaa! ä bisch äs!
äihnhesch ä gsee? äs hed ä ghaa! mä hed ä ghöört si hend ä!
äauchär isch ä nu ggangä! bisch ä scho daa? > au
äundeinäzwänzg (einundzwanzig), zweeäzwänzg
ädenfür ä Vattär für ä Hund für ä Loo vor ä Gmeindraat
ääKindersprache: nein, nicht
AädärliÄderchenchiibig Äädärli
ÄäliLiebkosungäs Ääli gää
ÄändNachmahd, Emd, Öhmd, Grummet(2. Heu)
äändäEmd einsammelndet hends scho gäändät
äändläähnelnauch äänälä
äändliähnlichGotthelf auf und ähnlich
ÄänetliKindeskinder
ÄäniAhne, Grossvater, Grossmutterdr Äni ds Ääni
Äänivater, ÄänimueterUrgrosseltern
ÄänisAnisAnis-Schnaps lat. anîsum Äänis-Chräpfli
Äärbätlikleine Arbeitäs schöns Äärbätli arbeiten: Wort aarbeitä bei uns ungebräuchlich > schaffä, wärchä
ÄärbsErbsenÄärbsä, Äärbsli
ÄärdäErdeganzä-n-Äärdä, Himel und Äärdä > Häärd
äärisch, Äärischernstmeintsch äs äärisch? im Äärisch!
ääreräär isch gschuld, nüd iich! > är
ääsesääs, mis Wiibli! (Appenzell: ääs = eins)
ääsigessbaräs ääsigs Gresli essfreudig: äs ääsigs Chuäli Gotthelf: äsig
äebenmhd eben äbävoll > äbnä, Äbnät, bodänäbä, plattäbä,
äebenäbä-n-äbä! äbä hesch äs gmacht! äs isch äbä-n-äsoo! Füllwort: är isch alig äbä det hii ggangä mr hend alig äbä früä ghört
äbähööchgleichhoch, ebenerdig(in Uri: Lawinenkeil)
äbäinäebenerdigäbäninä Erdgeschoss
äbäuusäebenausäs gaad äbänuusä: es geht über eine Ebene
äbäwändigebenwandigHeudiele voll bis oben an den Wänden > äbnä, Äbnämatt, Äbnät
ÄbärEberFamilienname Eberli Äbärli > Süüäber
ÄbbeeriErdbeeren
äbbeeränäErdbeeren sammelnmer gand gu äbbeeränä
ÄbheuEfeu> Äbuäch
äbnäausebnenäbnid, äbnid! vo dem isch dr Namä Äbnät choo!
äbnäebenäbnä Bodä abnäs Land im äbnä Chrump > äbä
ÄbnämattEbnenmattFlurname Alpen
ÄbnätEbnetFlurname Alpen vgl. Familienname Ebneter, Ebnöther neu: Plateau
ÄbuächEfeu, Eppich(auch UR OW Äbuäch) > Äbheu frünär hends alig Äbuäch gholt zum ds Heu schtreckä
ä chlieinen kleinen Bissenäs isch gad ächli chalt är isch ächli ä chliinä mr sind duä ächli ggangä
ÄchsAxtäs Ächsli Ächshalm (= Holm)
ächtecht(unverfälscht) ächtä Träääsch ächti Eidgenossä!
ächtvielleichtoft nur Füllwort isch är ächt choo? chasch ächt hörä? für waas ächt? gid s ächt öppis?
äfärä und änzäobrigkeitlicheErlasse verhunzen auch äfnä und antärä > antärä, änzä! BE verantere
ÄgärschtäElster
äkäbitzkein bisschenä kä Bitz, gar nicht
äkäsloodkein Lootä käs Lood, gar nichts
äkäsmaalniemalsä käs maal, kein einziges Mal (ein kein mal)
äkeinäniemandä keinä keiner
äläguschiins Bett!frz. allez coucher!
äleialleinmuättärseelänälei engl. alone
äleinigAlleinkindäs äleinigsauch äs leinigs diä hend ä nu medigs än äleinägi Religioon!
ÄlplärÄlpler, Senn, AlphirtÄlpläri, älplärä
ÄlplärchilbiÄlplerfestHerbst, jetzt Winter
ÄlplärmagäronäAlpspeise(Magäronä und Gumälimöckä)
ämihmgib äm au öppis! auch: im, em, um
ämaleinmaläs isch ämal einä i d Schiissä appäghiid, dä hed är drnaa gseid: amänä Oort muäss mä dänk sii! > einisch
ämalwenigstensich ha s ämal chönnä, äs isch ämal ggangä, mä cha s ämal ässä, ämal i ha s gmeint, äs isch nüd ämal chald, einmal weiss man, dass (= ämal weis mä as ..)
äneinän Esel, än Änge,l än aarigä, aber auch: ä Esel, ä Ängel ..
äjenseitsänädraa, änädurä, änäfürä, änä innä, änä undä
äjeneräni, änäs (Illgau: äni Wuchä = letzte Woche) > drsälb, disälb, dässälb
änäfüürjenseits
änänachäjenseitsänänachä isch äs scho aaber
änäuusädorthinausvärlogä bis änänuusä (bis dorthinaus)
änandeinanderänand d Hand gää, änand nachägaa
änandäränaaschnell, eilig, sofort(= einer dem anderen nach)
änärjenseitsi dr änärä Schtubäänärisch(t) äusserst z änärischt änä
änätDuden: “schweizerisch für jenseits” änät äm Pragel, änät äm Bach vgl. Ennetbirg (Gebirgsland jenseits des Gotthards), Ennetmarch (alter Name für Urnerboden), Ennetbaden, Ennetbühl, Ennetbürgen, Ennetmoos, Ennetsee
ÄndEndeim Änd liggä, da hed diä Liäb äs Änd > Ändi, äntli
ändäräändernäs chönnt si ändärä ds Gwand ändärä (umschneidern)
ÄndärEnderFamilienname
ÄndiEndeam Ändi vo dr Wält Ändi Jaar Ändi Wuchä Ändi Monät
ÄndibäärgEndibergFlurname
ÄndifinkäHausschuhe aus StoffendenÄndiföötschä
ÄndilüütäEndläutenÄndlüütä
ÄngälEngelÄngäli (Engelein)Gasthausname Zum Engel Ängälhaar: Christbaumschmuck > änglisch, Schutzängäl
änggengviil z ängg änggär machä ängg haa = Atembeschwerden haben (vgl. Lunge Lunggä, FN Enggist)
Ängg ToorEnges Tor (Wasserbergfirst)Wiit Toor
ÄnggiAtembeschwerden
ÄnggiEngeEnge ZH, Enggistein BE, Aenggenlauenen LU (ob Finsterwald)
ÄngländerEngländerMann aus England, Werkzeug aus England
änglischenglisch(änglisch Schlüssel, änglisch chönnä)
änglischvon(Änglisch Gruoss: Englischer Gruss
änthalbäenthalben, halbieren(Heu, Äpfel usw)
äntläffelfeintleff
äntliendlichäntlächä > Änd
änzäverhunzensi hend ä ggänzt > äfärä, antärä
ÄnzäEnzianmhd enzian lat gentiana BE Jänzene
ÄnzäEnzenenÄnzänä Balz, Änzänä Melk
ÄnzäwüürzäEnzianwurzeln (zum Schnapsbrennen)(zum Schnapsbrennen)
ÄnzioonäEnzian (Pflanze, Schnaps) 1809 Tschalun1809 Tschalun (> aachoo)
änznäEnzian(grosser gelber Enzian)
appälitzäÄrmel wider herunterrollend Eermel appälitzä > litzä
ärer(unbetont) är isch gsund är isch gu liggä > äär
ärihr(unbetont: iär) är simmär nüd värkoo är hend is nüüd gseid
äeinerin ärä Schtund
äihr(Dativ) är hed ärä ä Schmutz gää Hau a dr Chatz dr Schwanz ab .. lach ärä nu äs Schtümpli draa ..
ärachtäerachten, bemerkenchasch di ärachtä
ärbeitäerwartenär heds scher nüd mögä ärbeitä
ärbiissätodbeissendr Hund hed der Chüngäl ärbissä hed di dr Gwundär ärbissä?
ärbuuäerbauenvärbuuä
ärbuudläverprügelnunsanft behandeln
ärchaläerkaltenkalt werden
ärchächäkräftiger werden
ärchännäerkennenmä mag si nümmä ärchännä i denä Riätärä!
ärchiimäaufkeimen, wieder genesenbisch ärchiimät?
ärchlüpfäjemanden erschreckenvärchlüpfä
ärduuräerdauernmhd erduren är heds nu mögä ärduurä
ärfeckäräplagen, schikanieren
ärgaaergehenä Wääg ärgaa i zwee Schtundä
ärgaaentgehendas isch mär etz ärgangä
ärgääergebenErgebnis zeitigen äs hed schöön ärgää äs mag nüüd ärgää (Ernte)
ärgäächäerzürnenjäh erzürnen auch ärgraadä
ärgägäentgegengang im ärgägä! geh ihm entgegen!
ärgägähaaentgegenhalten, Widerstand leisten
ärgaltägalt werden, keine Milch gebeneine Milch geben
ärgantäin der Gant stehen
ärgattäräergattern(durch ein Gatter hindurch) mit List erhaschen
ärgräsläerwischendiä Grippä hed mi schöön ärgräslät mhd graezen (wüten) vgl grässlich
ärgusläarg hernehmenärhudlä
ärhaltäerhalten(Unterhalt geben): i möchts niä ärhaltä > übärchoo
ärhändläerhandelnmit den Händen schlagen, prügeln
ärhäräan den Haaren ziehensi hend änand scho nu ärhärät!
ärheckäerstechenär hed ä ärheckt
ärhudläerhudeln, arg hernehmenäs hed ä ärhudlät (Krankheit)
ärhuusäerhausen, ersparen
äringläerinnern(alt) da hand wier uns erynglet
ärläsäerlesen(unpassendes herauslesen) Beeri ärläsä vgl. erlesene Speisen
ärleebäzornig werdenär isch schonu ärleebät
ärlickäherausfinden, dahinterkommen(erblicken) är hed s ärlickt
ärliidäaushaltennüd zum ärliidä, nüd ärlittä Meister zum Knecht: äs ärliid da nur nu einä är und iich gaa nüüd! > värliidä
ärlinggsäauf listige, trügerische Art erwerben
ärlodäläerschüttern, zum Wackeln bringenlodä
ärlogäerlogenärschtunkä und ärlogä
ärlöösäerlösenAarmi Seelä ärlöösä
ärmeeräin der Abstimmung das Mehr erhalten
ärnamsäernennen
ärneuslädurchsuchenmhd ernoisen > neusä
ärnüälädurchwühlen
ärnüüäräerneuernmhd erniuwern ds Landrächt ärnüüärä auf Besuch kommen
ärnüüssäniessenär hed si müässä weiswiä ärnüssä
ärpünggämit Fusstritten behandeln
ärreischtä
ärringglästrafen, quälen
ärrüäffämit Rufen erreichenär hed ä nu mögä ärrüäffä
ärschaffäLehrer: wer hed dWält ärschaffä? - Schüler: ii nüüd!
ärschiässäerschiessendr Blitz hed ä Maa und äs Rind ärschossä
ärschiinäerscheinenGünteren Balz sollte vor Gericht erscheinen, da meinte er: är chönn nüd ärschiinä, är läbi nu!
ärschlaaverprügeln(nicht zu Tode) mhd erslân > värschlaa dr Pfandweibel hed gsee, we da ä Fecker si Frau eeländ ärschlaad,won är hed wellä mit dem chiippä, isch sii uufgschossä und seid: das isch mii Maa!
ärschtunkäerstunkenärschtunkä und ärlogä = völlig erlogen
ärschtützäabstützenuf ä Winter ds Dach ärschtützä i dr Hüttä muäsch di ächli ärschtützä, susch ghiisch um!
ärsoorgämit Sorgen erwartenmuäsch äs nüd so ärsoorgä!
ärteubäzornig machenmhd ertouben auch: Wunden aufwühlen
ärthaaaufrechthaltend Bei ärthend mi nümmä! entgegenstemmen magsch nu ärthaa? > värthaa -
ärtleenäentlehnenöppis vo öppärum > värleenä
ärtlimmäauftauenlugg, locker OW ertlimme
ärtrooläzu Tode erfallenmhd ervallen >värtroolä
ärtrumpämit den Fäusten verprügeln(auf einem herumtrommeln)
ärtschlaaffäentschlafenmhd erslâfen > värtschlaaffä
ärtüüfläerteufeln, verprügelnvärtüüflä
ärtwännäeingewöhnenvärtwännä
ärwaarmäwarm werdenbim Wärchä ärwaarmät mä > ärweermä
ärwadläÄpfel schüttelnBaum zum Wackeln bringen
ärweermäerwärmen, warm machen> ärwaarmä
ärweiggäwippend(schwere Dinge)
ärwelläMilch auwallen lassenmhd erwallen > Wellgruäbi
ärwutschäerwischenneu värw(t)wütschä
ärzelläerzählenmhd erzellen meist aber värzellä
ärzundlähart hernehmenHärdmänndliwort mhd erzünden (=entzünden)
äsesäs rägnät äs schniid äs dunndärät äs chund gu rägnä äs isch Sunntig äs isch si derwärt > ääs, is
äseinäs Fäscht äs Mässer äs bitzäli > eis, ei
ässoäs we abghauä dr Vatter äs we vom Bodä värschlückt> as
äsirgendäs weer isch nämä äs wiä i d Schiissä appäghiid, und wo all glachät hend, seid är: äs woo muäss einä dänk sii!
ÄschäAsche(Aschsche, Äschschä) mhd esche äschlichä (äschäli) Midwuchä: Aschermittwoch mhd ascher, escher engl ash, ashy
äschpliziäräexplizieren, erklären, erläuternMK väräschpliziärä: ein grosses Maul führen
äsiämanchmalä siä gad äsiä äsiä einisch äsiä isch äs guät und äsiä gaar nüüd ehemals äs isch nämä nümmä wen äsiä Einschränkung von je (immer) = jeweilen, zuweilen, etwa > siä
äsoirgendwieä so gaads? - äs gaad äso! Hauts? - Nüd äso! Füllwort: äso chliini Aügli dr Näfel hangät äso inä äso afig ä paar
äsooauf diese Weise, dermassenäsoo muäsch äs machä, nüd anderisch! jä äsoo? äsoo lang äsoo schöön äsoo schwäär
ÄssEssäs Äss, mit zwei Äss schriibä äs Süüschwänzli Äss
ässäessenich isä, du isisch, är isst, mr ässid, is! ässid! ässädmär! ich ääs, ich ässi, ich ha ggässä ds Ässä bringä aaggässnigs uusässä
äsweerjemand
äswiäirgendwie
äswooirgendwoäs
äuffnääuffnenmhd ufenen Kluge: aufen (mehren) >?hüüffä
äugäliÄuglein(sprich: Eugli) ganz verbääggäti Äugäli
äugäliäugäli luägä sehr genauluägä sehr genau hinschauen
äwäggwegenweg engl away äwägg! wiit äwägg vom Määndig äwägg vo Schwiiz awägg durinä vom Riäd awägg duruusä
äwäggbuuäan einen anderen Ort hinbauen
äwägggaaweggehengang äwägg!
äwäggghiijäwegwerfenwegfallen d Fluä isch det äwägghiid!
äwäggschtoossäwegstossend Laui chönnt ds Huus äwäggschtoossä
äwäggtuäwegtun, entfernen, abtun(Notschlachtung von Tieren)
äwäggzeeräwegreissenabzeerä
äwägziäeinen Gegenstand an einen anderen Ort hinziehen
ÄxaamäExamen
äxaktexakt, genau
ÄxämpelExempelBeispiel
äxgüsiEntschuldigung!
ÄxischtänzExistenz, Lebensgrundlageär hed mit dem ä kän Äxischtänz
äxtäräextraeigens das hed är äxtärä gmacht äxtärä für diich gmacht neu äxtraanig > ztratz
äxprässägschpräss express zum Trotz äxpräss hed ärs gmacht Gotthelf express
ÄxprässExpressbrief
ääbäläkindisch umgehen mit etwas> biibääbälä, värbääbälä
badäärgernmuäsch di nüd äso badärä! (Ärger mit teuren Preisen bei Badekuren und Tagsatzungen zu Baden AG)
chiibägi SitzigÄmterverteilung
änädurädort durch
EermälÄrmel(-mul)mhd ermel d Tschööppä appziä und d Eermäl ufälitzä! > Aarmä, Äärmäli
eermärärmer> aarm lengersi eermär
eermschtärmstedär Eermscht cha mid wenigäm zfridä sii das sind scho di eermschtä, wo ...
eltärälterär isch eltär isch eltär woordä
EltiÄlte(Alter) i siinär Elti, vor Elti nümmä mögä, dr Elti naa iischriibä
eltischältestdär elltisch di allärelltisch Früänär hend is Nuschis die beschtä Magäronä ghaa, und is Heiriwiisis däs eltisch Brood > alt
ergärärgeräs isch nu ergär woordä
ErgärÄrgerda hed mä nüüd weder Ergär mhd erger
ergäärgernda chasch di nur ergä
EschtÄsteEschtli Ästlein > Ascht (Ast)
etzääsen, abweiden lassenmhd atzen, etzen das tüämmär dä nu etzä äs isch ggetzt (LB Glossar: etzen = durch unerlaubtes Weiden abnützen, Atzung = Tierschaden) > Atzig
änäfüürdort
ärgauggläTrämel schütteln beim Reisten
GhiiumÄlplerspeise, Rührum
nachäschlaaähnlich werdenär schlaad am Altä nachä vgl. aus der Art schlagen
äs Gnuuschzerknüllte Sachen
öpfäÄpfel pflücken(erlaubt oder unerlaubt) ggöpfälät
ÖpfäliÄpfeleinmhd epfelîn
SchtunggäwerniÄlplergericht(Brood und Niidlä värchnoosät,andere: Fänz mid Niidlä anschtatt mid Ankä) anderswo -weermi
trööläÄmter-Erschleichungmhd troelen
UssärÄussere, Ausländer(ausserhalb Muotathal, Land Schwyz) än Ussärä Ussäri, kä Hiäsägi! 1315 mit den Uzzeren so di Ussern frävel begant Flurname: Ussär Gibel vgl Ausser Schwyz, Ausser Dorf, Ausser Rhoden, Ausser Ferrera, Ausser Berg > Innär-
aana dr Sunnä a dr Muotaa a d Heiteri gaa a d Händ früürä a dr Naasä nää a Wiänachtä a dä Fiirtigä a dr Fasnacht a dr Gmeind (an der Versammlung) a dä Bluämä schmöckä, Wemfall (Dativ) a wem bisch du? a wem isch das Auto? gib s a dä Goofä! gib s a miär! seisch äs a niämerem! a dem gseet mäs nüd aa a allem aa Hau a dr Chatz dr Schwanz ab > a dr, am, an
aagemäss, nacha allem aa, miär aa,mä kännt ä am Model aa, am Redä aa, am Gaa aa, am Juuzä aa
AabuuAnbauäs Aabüüli kleiner Anbau
AahänkärAnhänger(am Lastwagen)
AahebiFester Standorti gfindä käs Aahebi
AalaufAnlaufän Aalauf nää ohne Anlauf: siehe aahäbligä
AaleggäAnlegung, Kleidung, Gewandwas hesch au für ä Aaleggätä!
AamääliAnmalSpuren von alten Wegen oder Gebäuden anderswo: Muttermal
AareisigEinrichtungArbeitsvorgang ä schööni Aareisig!
AasatzAnsatzän Aasatz vom änä Baaart Ansatz zur Lösung einer mathematischen Aufgabe: dr Aasatz wäär rächt Lippenbildung zum Trompetenspielen: Aasatz haa, nümmä haa
AaschiinAnscheinäs macht dr Aaschiin äs chömm gu rägnä
AazündärAnzündermä müässt nur nu dr Aazündär haa! > Zündär
AazuugBettüberzugZiächä neu: Anzug > Kleidig
aabiissäanbeissenän aabbissnä Öpfel
aabrännäanbrennend Gümel tüänd etz dä aabrännä sind aabrännt
aabruuchäanbrauchenHesch guäti Voorsätz gmacht fürs nüü Jaar? - Nei, i ha nu die altä, nu nüd aabruucht!
aabüätzäannähenätzä
aabuuäanbauen
aacheeräankehren, anpackenär weiss wiä aacheerä
aacheerigankehriggelehrig, geschickt äs aacheerigs Meitli
aachooberührennüd aachoo am frisch Gmaalätä! bisch aachoo!
aachooFeuer fangends Huus isch aachoo! (Schülerdeutsch: das Haus ist angekommen!) “1809 sind 3 Häuser verbrunnen in der Tschalun, weil ein Glarner Enzionen Wurzlen brannte und davon angekommen sind!”
aachooangehen, betreffenwänns uf üüs aachoo wäär
aadingäandingen, ans Herz legen(spr. aatingä) si heb mers weis wiä aadinget aatungä: angedungen
aafaaanfangenmä sött einisch aafaa wer hed aagfangä?
aafrüüräanfrierenda früürid d Schue am Bode aa! auch: aagfrüürä
aafüüräFeur anmachengang gu aafüürä! ich ha aagfüürät
aagaabeginnend Chilä, d Schuel, ds Theater gaad aa
aagaaanfangsaagänds Winter
aagääangebenam Schlittä aagää aagää bim Jassä der Takt aagää dr Hund tuäd aagää (gibt Alarm) hööch aagää (schwindeln)
aagattigäins Werk setzenwe chönnt mä jetzt das aagattigä? > Gattig
aaggässäangefressenaaggässnä Chääs, Öpfel, Mockä
aaghiijäAnriss nehmen(Laui, Schlipf) > aariitä
aagleidangekleidetbisch afig aagleid? > aaleggä
aagnuuangenommenäs Aagnuus: ein angenommenes Kind > aanää
aagrüärtangeworfendr Chnüsel übärchoo we aagrüärt > rüärä
aagschauäanschauengschau s aa: äs isch diis!
aagschiirädas Geschirrds Ross aagschiirä Sigrist: i muess der Pfarr gu aagschiirä (Messgewand anlegen)
aagseeansehenmä chan ums aagsee, mä hed ums aagsee
aagwännäangewöhnenmä muäss dä Goofä das aagwännä
aagwisäangewiesenufs Aarmägäld aagwisä
aahaaanleitenmä muess d Goofä zum Folgä aahaa, susch folgits niä!
aaghaaangehabtär hed ä kä Schuä aaghaa
aahäbligävom Stand aus(springen)
aahäbägslävom Stand aus(springen)
aahänkäanhängenä Wagä aahänkä dr Schnee hänkt aa (hat Gewicht) d Obschtbäum hänkid aa (tragen reiche Früchte) äs faad mr afä aahänkä (beschwerlich werden)
aaheimäanheimeln(Duden: südwestdt) äs tuäd eim ghörig aaheimälä
aahauäanschneidenneu: ansprechen, anrempeln
aahockäanklebenin der Pfanne
aalaaanbehaltendr Lismär aalaa
aaläägsanft ansteigendäs gaad aalääg uufä
aaläanlehnennüd aalänä! > Länä
aalauffäbeschlagen werden(Fenster)
aalauffäeinlaufen(Sport, Motor)
aaleeräanlernenaaggleert angelernt
aaleggäanlegenlegg öppis aa! Mist: Mischt aaleggä neu: Kapital anlegen > aagleid
aalintälinde machen, aufweichendr Rägä hed dr Bodä aaglintät > lint
aaluäanschauenMänndäli aaluägä > gschauä
aamachäSpeisenSalaad aamachä aamächälig
aamachäAnreizdas macht mi gaar nüüd aa (keine Lust danach)
aamerkäanmerkenmerksch um gaar nüüd aa!
aanääannehmenwe niids di aa? (wie gefällt es dir?) > aagnuu, wool aanää
aapütschäanstossenpütschä
aareisäherrichtenAarbed aareisä der Tisch aareisä aagreisät
aareisäanhetzenmuäss dr der Hund aareisä? schriftdeutsch anreisen (ankommen) > Aareisig
aariitäden Anriss nehmendet obä aagrittä > aaghiijä
aarüäanwerfenSchtei aarüä
aarüäberührennüd aarüärä!
aarüäanrührendr Brii aarüä
aaschiässämit Scheissen beginnenmit Schiessen den Anfang machen
aaschiässänicht tödlich treffen(bloss aagschossä)
aaschiässäanstossendr Grind aaschiässä, aagschossä
aaschiissäanscheissen(wörtlich und bildlich)
aaschlaaanschlagenä Zädel aaschlaa dr Grind aaschlaa
aaschnerzäanschnauzenStöösler-Gedicht: wiit hindärä hends müässä z Chilä is Taal, und aagschnerzt heds dr Pfarr nu medän äs maal! > schnerzä
aaschriibäanschreibenäs aagschribäs (aagschribnigs) Huus
aaschtaaanstehenin die Reihe zum Biichtä aaschtaa
aaschtaapassenäs schtaad im wool aa (passt gut zu ihm)
aaschtelläanstellenkäs Bei chönnä aaschtellä (keinen Stand gewinnen)
aaschtifläanstiefeln(wörtlich, bildlich: anstiften), aagschtiflät
aaschtiiläeinen Stil anbringen(an Schaufel, Pickel, Sense)
aasetzäansetzender Schnee mag scho aasetzä (am Boden haften) am Gwand aasetzä
aattaaangetanaatuä
aatääpläberührennüd alls aatääplä! > Taapä
aatätschäden Kopf anschlagendr Grind aatätschä aatätscht > tätschä
aateiggäTeig bereitenAateiggä
aatischäantischenänd afig aatischä!
aaträägäzum Kauf anbietenFleisch aaträägä sich zur Hilfe anbieten: si hend si aatreid üüs gu hälffä
aaträffäantreffenäs trifft aa! äs hed aatroffä!
aatriibäantreibendas Wättär hed d Bäch schöön aatribä
aatrööläanrollenin Bewegung setzen > tröölä
aatuäantundas söttisch eim nüd aatuä!
aawäägäWeg anbahnenLienert agwäged
aazeeräAnriss nehemn(Laui, Schlipf) det obä aazeert > aariitä, aaghiijä
aazeichnäanzeichen(Bäume zum Fällen, Vieh zum Unterscheiden)
aazelläanzählenaazellä, Böllä schellä, d Chatz gaad uf Wallisellä .. (Kinderlied)
aazündäanzünden(Licht, Feuer, Pfeife, Stumpen), neu: erzürnen
AabädAbendguete-n-Aabäd drii Ääbig lang > Fiirabäd
AabädässäAbendesenz Abig essen > Zaabäd
AabädrootAbendrot
Dialekt:ä
Deutsch:ein
ä Maa ä Frau ä paar ä chli ä jedä ä Ding ä söläs ä diänigä ä kä Bitz ä lengersi mee ganz ä schöönä > äkä, äwägg, du ä lüügsch! ä bisch än Esel! ä hesch ghaa! ä bisch äs!
Dialekt:ä
Deutsch:ihn
hesch ä gsee? äs hed ä ghaa! mä hed ä ghöört si hend ä!
Dialekt:ä
Deutsch:auch
är isch ä nu ggangä! bisch ä scho daa? > au
Dialekt:ä
Deutsch:und
einäzwänzg (einundzwanzig), zweeäzwänzg
Dialekt:ä
Deutsch:den
für ä Vattär für ä Hund für ä Loo vor ä Gmeindraat
Dialekt:ää
Deutsch:
Kindersprache: nein, nicht
Dialekt:Aädärli
Deutsch:Äderchen
chiibig Äädärli
Dialekt:Ääli
Deutsch:Liebkosung
äs Ääli gää
Dialekt:Äänd
Deutsch:Nachmahd, Emd, Öhmd, Grummet
(2. Heu)
Dialekt:äändä
Deutsch:Emd einsammeln
det hends scho gäändät
Dialekt:äändlä
Deutsch:ähneln
auch äänälä
Dialekt:äändli
Deutsch:ähnlich
Gotthelf auf und ähnlich
Dialekt:Äänetli
Deutsch:Kindeskinder
Dialekt:Ääni
Deutsch:Ahne, Grossvater, Grossmutter
dr Äni ds Ääni
Dialekt:Äänivater, Äänimueter
Deutsch:Urgrosseltern
Dialekt:Äänis
Deutsch:Anis
Anis-Schnaps lat. anîsum Äänis-Chräpfli
Dialekt:Äärbätli
Deutsch:kleine Arbeit
äs schöns Äärbätli arbeiten: Wort aarbeitä bei uns ungebräuchlich > schaffä, wärchä
Dialekt:Äärbs
Deutsch:Erbsen
Äärbsä, Äärbsli
Dialekt:Äärdä
Deutsch:Erde
ganzä-n-Äärdä, Himel und Äärdä > Häärd
Dialekt:äärisch, Äärisch
Deutsch:ernst
meintsch äs äärisch? im Äärisch!
Dialekt:äär
Deutsch:er
äär isch gschuld, nüd iich! > är
Dialekt:ääs
Deutsch:es
ääs, mis Wiibli! (Appenzell: ääs = eins)
Dialekt:ääsig
Deutsch:essbar
äs ääsigs Gresli essfreudig: äs ääsigs Chuäli Gotthelf: äsig
Dialekt:ä
Deutsch:eben
mhd eben äbävoll > äbnä, Äbnät, bodänäbä, plattäbä,
Dialekt:ä
Deutsch:eben
äbä-n-äbä! äbä hesch äs gmacht! äs isch äbä-n-äsoo! Füllwort: är isch alig äbä det hii ggangä mr hend alig äbä früä ghört
Dialekt:äbähööch
Deutsch:gleichhoch, ebenerdig
(in Uri: Lawinenkeil)
Dialekt:äbäinä
Deutsch:ebenerdig
äbäninä Erdgeschoss
Dialekt:äbäuusä
Deutsch:ebenaus
äs gaad äbänuusä: es geht über eine Ebene
Dialekt:äbäwändig
Deutsch:ebenwandig
Heudiele voll bis oben an den Wänden > äbnä, Äbnämatt, Äbnät
Dialekt:Äbär
Deutsch:Eber
Familienname Eberli Äbärli > Süüäber
Dialekt:Äbbeeri
Deutsch:Erdbeeren
Dialekt:äbbeeränä
Deutsch:Erdbeeren sammeln
mer gand gu äbbeeränä
Dialekt:Äbheu
Deutsch:Efeu
> Äbuäch
Dialekt:äbnä
Deutsch:ausebnen
äbnid, äbnid! vo dem isch dr Namä Äbnät choo!
Dialekt:äbnä
Deutsch:eben
äbnä Bodä abnäs Land im äbnä Chrump > äbä
Dialekt:Äbnämatt
Deutsch:Ebnenmatt
Flurname Alpen
Dialekt:Äbnät
Deutsch:Ebnet
Flurname Alpen vgl. Familienname Ebneter, Ebnöther neu: Plateau
Dialekt:Äbuäch
Deutsch:Efeu, Eppich
(auch UR OW Äbuäch) > Äbheu frünär hends alig Äbuäch gholt zum ds Heu schtreckä
Dialekt:ä chli
Deutsch:einen kleinen Bissen
äs isch gad ächli chalt är isch ächli ä chliinä mr sind duä ächli ggangä
Dialekt:Ächs
Deutsch:Axt
äs Ächsli Ächshalm (= Holm)
Dialekt:ächt
Deutsch:echt
(unverfälscht) ächtä Träääsch ächti Eidgenossä!
Dialekt:ächt
Deutsch:vielleicht
oft nur Füllwort isch är ächt choo? chasch ächt hörä? für waas ächt? gid s ächt öppis?
Dialekt:äfärä und änzä
Deutsch:obrigkeitliche
Erlasse verhunzen auch äfnä und antärä > antärä, änzä! BE verantere
Dialekt:Ägärschtä
Deutsch:Elster
Dialekt:äkäbitz
Deutsch:kein bisschen
ä kä Bitz, gar nicht
Dialekt:äkäslood
Deutsch:kein Loot
ä käs Lood, gar nichts
Dialekt:äkäsmaal
Deutsch:niemals
ä käs maal, kein einziges Mal (ein kein mal)
Dialekt:äkeinä
Deutsch:niemand
ä keinä keiner
Dialekt:äläguschi
Deutsch:ins Bett!
frz. allez coucher!
Dialekt:älei
Deutsch:allein
muättärseelänälei engl. alone
Dialekt:äleinig
Deutsch:Alleinkind
äs äleinigsauch äs leinigs diä hend ä nu medigs än äleinägi Religioon!
Dialekt:Älplär
Deutsch:Älpler, Senn, Alphirt
Älpläri, älplärä
Dialekt:Älplärchilbi
Deutsch:Älplerfest
Herbst, jetzt Winter
Dialekt:Älplärmagäronä
Deutsch:Alpspeise
(Magäronä und Gumälimöckä)
Dialekt:äm
Deutsch:ihm
gib äm au öppis! auch: im, em, um
Dialekt:ämal
Deutsch:einmal
äs isch ämal einä i d Schiissä appäghiid, dä hed är drnaa gseid: amänä Oort muäss mä dänk sii! > einisch
Dialekt:ämal
Deutsch:wenigstens
ich ha s ämal chönnä, äs isch ämal ggangä, mä cha s ämal ässä, ämal i ha s gmeint, äs isch nüd ämal chald, einmal weiss man, dass (= ämal weis mä as ..)
Dialekt:än
Deutsch:ein
än Esel, än Änge,l än aarigä, aber auch: ä Esel, ä Ängel ..
Dialekt:ä
Deutsch:jenseits
änädraa, änädurä, änäfürä, änä innä, änä undä
Dialekt:ä
Deutsch:jener
äni, änäs (Illgau: äni Wuchä = letzte Woche) > drsälb, disälb, dässälb
Dialekt:änäfüür
Deutsch:jenseits
Dialekt:änänachä
Deutsch:jenseits
änänachä isch äs scho aaber
Dialekt:änäuusä
Deutsch:dorthinaus
värlogä bis änänuusä (bis dorthinaus)
Dialekt:änand
Deutsch:einander
änand d Hand gää, änand nachägaa
Dialekt:änandäränaa
Deutsch:schnell, eilig, sofort
(= einer dem anderen nach)
Dialekt:änär
Deutsch:jenseits
i dr änärä Schtubäänärisch(t) äusserst z änärischt änä
Dialekt:änät
Deutsch:
Duden: “schweizerisch für jenseits” änät äm Pragel, änät äm Bach vgl. Ennetbirg (Gebirgsland jenseits des Gotthards), Ennetmarch (alter Name für Urnerboden), Ennetbaden, Ennetbühl, Ennetbürgen, Ennetmoos, Ennetsee
Dialekt:Änd
Deutsch:Ende
im Änd liggä, da hed diä Liäb äs Änd > Ändi, äntli
Dialekt:ändärä
Deutsch:ändern
äs chönnt si ändärä ds Gwand ändärä (umschneidern)
Dialekt:Ändär
Deutsch:Ender
Familienname
Dialekt:Ändi
Deutsch:Ende
am Ändi vo dr Wält Ändi Jaar Ändi Wuchä Ändi Monät
Dialekt:Ändibäärg
Deutsch:Endiberg
Flurname
Dialekt:Ändifinkä
Deutsch:Hausschuhe aus Stoffenden
Ändiföötschä
Dialekt:Ändilüütä
Deutsch:Endläuten
Ändlüütä
Dialekt:Ängäl
Deutsch:Engel
Ängäli (Engelein)Gasthausname Zum Engel Ängälhaar: Christbaumschmuck > änglisch, Schutzängäl
Dialekt:ängg
Deutsch:eng
viil z ängg änggär machä ängg haa = Atembeschwerden haben (vgl. Lunge Lunggä, FN Enggist)
Dialekt:Ängg Toor
Deutsch:Enges Tor (Wasserbergfirst)
Wiit Toor
Dialekt:Änggi
Deutsch:Atembeschwerden
Dialekt:Änggi
Deutsch:Enge
Enge ZH, Enggistein BE, Aenggenlauenen LU (ob Finsterwald)
Dialekt:Ängländer
Deutsch:Engländer
Mann aus England, Werkzeug aus England
Dialekt:änglisch
Deutsch:englisch
(änglisch Schlüssel, änglisch chönnä)
Dialekt:änglisch
Deutsch:von
(Änglisch Gruoss: Englischer Gruss
Dialekt:änthalbä
Deutsch:enthalben, halbieren
(Heu, Äpfel usw)
Dialekt:äntläff
Deutsch:elf
eintleff
Dialekt:äntli
Deutsch:endlich
äntlächä > Änd
Dialekt:änzä
Deutsch:verhunzen
si hend ä ggänzt > äfärä, antärä
Dialekt:Änzä
Deutsch:Enzian
mhd enzian lat gentiana BE Jänzene
Dialekt:Änzä
Deutsch:Enzenen
Änzänä Balz, Änzänä Melk
Dialekt:Änzäwüürzä
Deutsch:Enzianwurzeln (zum Schnapsbrennen)
(zum Schnapsbrennen)
Dialekt:Änzioonä
Deutsch:Enzian (Pflanze, Schnaps) 1809 Tschalun
1809 Tschalun (> aachoo)
Dialekt:änznä
Deutsch:Enzian
(grosser gelber Enzian)
Dialekt:appälitzä
Deutsch:Ärmel wider herunterrollen
d Eermel appälitzä > litzä
Dialekt:är
Deutsch:er
(unbetont) är isch gsund är isch gu liggä > äär
Dialekt:är
Deutsch:ihr
(unbetont: iär) är simmär nüd värkoo är hend is nüüd gseid
Dialekt:ä
Deutsch:einer
in ärä Schtund
Dialekt:ä
Deutsch:ihr
(Dativ) är hed ärä ä Schmutz gää Hau a dr Chatz dr Schwanz ab .. lach ärä nu äs Schtümpli draa ..
Dialekt:ärachtä
Deutsch:erachten, bemerken
chasch di ärachtä
Dialekt:ärbeitä
Deutsch:erwarten
är heds scher nüd mögä ärbeitä
Dialekt:ärbiissä
Deutsch:todbeissen
dr Hund hed der Chüngäl ärbissä hed di dr Gwundär ärbissä?
Dialekt:ärbuuä
Deutsch:erbauen
värbuuä
Dialekt:ärbuudlä
Deutsch:verprügeln
unsanft behandeln
Dialekt:ärchalä
Deutsch:erkalten
kalt werden
Dialekt:ärchächä
Deutsch:kräftiger werden
Dialekt:ärchännä
Deutsch:erkennen
mä mag si nümmä ärchännä i denä Riätärä!
Dialekt:ärchiimä
Deutsch:aufkeimen, wieder genesen
bisch ärchiimät?
Dialekt:ärchlüpfä
Deutsch:jemanden erschrecken
värchlüpfä
Dialekt:ärduurä
Deutsch:erdauern
mhd erduren är heds nu mögä ärduurä
Dialekt:ärfeckärä
Deutsch:plagen, schikanieren
Dialekt:ärgaa
Deutsch:ergehen
ä Wääg ärgaa i zwee Schtundä
Dialekt:ärgaa
Deutsch:entgehen
das isch mär etz ärgangä
Dialekt:ärgää
Deutsch:ergeben
Ergebnis zeitigen äs hed schöön ärgää äs mag nüüd ärgää (Ernte)
Dialekt:ärgäächä
Deutsch:erzürnen
jäh erzürnen auch ärgraadä
Dialekt:ärgägä
Deutsch:entgegen
gang im ärgägä! geh ihm entgegen!
Dialekt:ärgägähaa
Deutsch:entgegenhalten, Widerstand leisten
Dialekt:ärgaltä
Deutsch:galt werden, keine Milch geben
eine Milch geben
Dialekt:ärgantä
Deutsch:in der Gant stehen
Dialekt:ärgattärä
Deutsch:ergattern
(durch ein Gatter hindurch) mit List erhaschen
Dialekt:ärgräslä
Deutsch:erwischen
diä Grippä hed mi schöön ärgräslät mhd graezen (wüten) vgl grässlich
Dialekt:ärguslä
Deutsch:arg hernehmen
ärhudlä
Dialekt:ärhaltä
Deutsch:erhalten
(Unterhalt geben): i möchts niä ärhaltä > übärchoo
Dialekt:ärhändlä
Deutsch:erhandeln
mit den Händen schlagen, prügeln
Dialekt:ärhärä
Deutsch:an den Haaren ziehen
si hend änand scho nu ärhärät!
Dialekt:ärheckä
Deutsch:erstechen
är hed ä ärheckt
Dialekt:ärhudlä
Deutsch:erhudeln, arg hernehmen
äs hed ä ärhudlät (Krankheit)
Dialekt:ärhuusä
Deutsch:erhausen, ersparen
Dialekt:äringlä
Deutsch:erinnern
(alt) da hand wier uns erynglet
Dialekt:ärläsä
Deutsch:erlesen
(unpassendes herauslesen) Beeri ärläsä vgl. erlesene Speisen
Dialekt:ärleebä
Deutsch:zornig werden
är isch schonu ärleebät
Dialekt:ärlickä
Deutsch:herausfinden, dahinterkommen
(erblicken) är hed s ärlickt
Dialekt:ärliidä
Deutsch:aushalten
nüd zum ärliidä, nüd ärlittä Meister zum Knecht: äs ärliid da nur nu einä är und iich gaa nüüd! > värliidä
Dialekt:ärlinggsä
Deutsch:auf listige, trügerische Art erwerben
Dialekt:ärlodälä
Deutsch:erschüttern, zum Wackeln bringen
lodä
Dialekt:ärlogä
Deutsch:erlogen
ärschtunkä und ärlogä
Dialekt:ärlöösä
Deutsch:erlösen
Aarmi Seelä ärlöösä
Dialekt:ärmeerä
Deutsch:
in der Abstimmung das Mehr erhalten
Dialekt:ärnamsä
Deutsch:ernennen
Dialekt:ärneuslä
Deutsch:durchsuchen
mhd ernoisen > neusä
Dialekt:ärnüälä
Deutsch:durchwühlen
Dialekt:ärnüüärä
Deutsch:erneuern
mhd erniuwern ds Landrächt ärnüüärä auf Besuch kommen
Dialekt:ärnüüssä
Deutsch:niessen
är hed si müässä weiswiä ärnüssä
Dialekt:ärpünggä
Deutsch:mit Fusstritten behandeln
Dialekt:ärreischtä
Deutsch:
Dialekt:ärringglä
Deutsch:strafen, quälen
Dialekt:ärrüäffä
Deutsch:mit Rufen erreichen
är hed ä nu mögä ärrüäffä
Dialekt:ärschaffä
Deutsch:
Lehrer: wer hed dWält ärschaffä? - Schüler: ii nüüd!
Dialekt:ärschiässä
Deutsch:erschiessen
dr Blitz hed ä Maa und äs Rind ärschossä
Dialekt:ärschiinä
Deutsch:erscheinen
Günteren Balz sollte vor Gericht erscheinen, da meinte er: är chönn nüd ärschiinä, är läbi nu!
Dialekt:ärschlaa
Deutsch:verprügeln
(nicht zu Tode) mhd erslân > värschlaa dr Pfandweibel hed gsee, we da ä Fecker si Frau eeländ ärschlaad,won är hed wellä mit dem chiippä, isch sii uufgschossä und seid: das isch mii Maa!
Dialekt:ärschtunkä
Deutsch:erstunken
ärschtunkä und ärlogä = völlig erlogen
Dialekt:ärschtützä
Deutsch:abstützen
uf ä Winter ds Dach ärschtützä i dr Hüttä muäsch di ächli ärschtützä, susch ghiisch um!
Dialekt:ärsoorgä
Deutsch:mit Sorgen erwarten
muäsch äs nüd so ärsoorgä!
Dialekt:ärteubä
Deutsch:zornig machen
mhd ertouben auch: Wunden aufwühlen
Dialekt:ärthaa
Deutsch:aufrechthalten
d Bei ärthend mi nümmä! entgegenstemmen magsch nu ärthaa? > värthaa -
Dialekt:ärtleenä
Deutsch:entlehnen
öppis vo öppärum > värleenä
Dialekt:ärtlimmä
Deutsch:auftauen
lugg, locker OW ertlimme
Dialekt:ärtroolä
Deutsch:zu Tode erfallen
mhd ervallen >värtroolä
Dialekt:ärtrumpä
Deutsch:mit den Fäusten verprügeln
(auf einem herumtrommeln)
Dialekt:ärtschlaaffä
Deutsch:entschlafen
mhd erslâfen > värtschlaaffä
Dialekt:ärtüüflä
Deutsch:erteufeln, verprügeln
värtüüflä
Dialekt:ärtwännä
Deutsch:eingewöhnen
värtwännä
Dialekt:ärwaarmä
Deutsch:warm werden
bim Wärchä ärwaarmät mä > ärweermä
Dialekt:ärwadlä
Deutsch:Äpfel schütteln
Baum zum Wackeln bringen
Dialekt:ärweermä
Deutsch:erwärmen, warm machen
> ärwaarmä
Dialekt:ärweiggä
Deutsch:wippend
(schwere Dinge)
Dialekt:ärwellä
Deutsch:Milch auwallen lassen
mhd erwallen > Wellgruäbi
Dialekt:ärwutschä
Deutsch:erwischen
neu värw(t)wütschä
Dialekt:ärzellä
Deutsch:erzählen
mhd erzellen meist aber värzellä
Dialekt:ärzundlä
Deutsch:hart hernehmen
Härdmänndliwort mhd erzünden (=entzünden)
Dialekt:äs
Deutsch:es
äs rägnät äs schniid äs dunndärät äs chund gu rägnä äs isch Sunntig äs isch si derwärt > ääs, is
Dialekt:äs
Deutsch:ein
äs Fäscht äs Mässer äs bitzäli > eis, ei
Dialekt:äs
Deutsch:so
äs we abghauä dr Vatter äs we vom Bodä värschlückt> as
Dialekt:äs
Deutsch:irgend
äs weer isch nämä äs wiä i d Schiissä appäghiid, und wo all glachät hend, seid är: äs woo muäss einä dänk sii!
Dialekt:Äschä
Deutsch:Asche
(Aschsche, Äschschä) mhd esche äschlichä (äschäli) Midwuchä: Aschermittwoch mhd ascher, escher engl ash, ashy
Dialekt:äschpliziärä
Deutsch:explizieren, erklären, erläutern
MK väräschpliziärä: ein grosses Maul führen
Dialekt:äsiä
Deutsch:manchmal
ä siä gad äsiä äsiä einisch äsiä isch äs guät und äsiä gaar nüüd ehemals äs isch nämä nümmä wen äsiä Einschränkung von je (immer) = jeweilen, zuweilen, etwa > siä
Dialekt:äso
Deutsch:irgendwie
ä so gaads? - äs gaad äso! Hauts? - Nüd äso! Füllwort: äso chliini Aügli dr Näfel hangät äso inä äso afig ä paar
Dialekt:äsoo
Deutsch:auf diese Weise, dermassen
äsoo muäsch äs machä, nüd anderisch! jä äsoo? äsoo lang äsoo schöön äsoo schwäär
Dialekt:Äss
Deutsch:Ess
äs Äss, mit zwei Äss schriibä äs Süüschwänzli Äss
Dialekt:ässä
Deutsch:essen
ich isä, du isisch, är isst, mr ässid, is! ässid! ässädmär! ich ääs, ich ässi, ich ha ggässä ds Ässä bringä aaggässnigs uusässä
Dialekt:äsweer
Deutsch:jemand
Dialekt:äswiä
Deutsch:irgendwie
Dialekt:äswoo
Deutsch:irgendwo
äs
Dialekt:äuffnä
Deutsch:äuffnen
mhd ufenen Kluge: aufen (mehren) >?hüüffä
Dialekt:äugäli
Deutsch:Äuglein
(sprich: Eugli) ganz verbääggäti Äugäli
Dialekt:äugäli
Deutsch:äugäli luägä sehr genau
luägä sehr genau hinschauen
Dialekt:äwägg
Deutsch:weg
enweg engl away äwägg! wiit äwägg vom Määndig äwägg vo Schwiiz awägg durinä vom Riäd awägg duruusä
Dialekt:äwäggbuuä
Deutsch:an einen anderen Ort hinbauen
Dialekt:äwägggaa
Deutsch:weggehen
gang äwägg!
Dialekt:äwäggghiijä
Deutsch:wegwerfen
wegfallen d Fluä isch det äwägghiid!
Dialekt:äwäggschtoossä
Deutsch:wegstossen
d Laui chönnt ds Huus äwäggschtoossä
Dialekt:äwäggtuä
Deutsch:wegtun, entfernen, abtun
(Notschlachtung von Tieren)
Dialekt:äwäggzeerä
Deutsch:wegreissen
abzeerä
Dialekt:äwägziä
Deutsch:einen Gegenstand an einen anderen Ort hinziehen
Dialekt:Äxaamä
Deutsch:Examen
Dialekt:äxakt
Deutsch:exakt, genau
Dialekt:Äxämpel
Deutsch:Exempel
Beispiel
Dialekt:äxgüsi
Deutsch:Entschuldigung!
Dialekt:Äxischtänz
Deutsch:Existenz, Lebensgrundlage
är hed mit dem ä kän Äxischtänz
Dialekt:äxtärä
Deutsch:extra
eigens das hed är äxtärä gmacht äxtärä für diich gmacht neu äxtraanig > ztratz
Dialekt:äxpräss
Deutsch:
ägschpräss express zum Trotz äxpräss hed ärs gmacht Gotthelf express
Dialekt:Äxpräss
Deutsch:Expressbrief
Dialekt:ääbälä
Deutsch:kindisch umgehen mit etwas
> biibääbälä, värbääbälä
Dialekt:badä
Deutsch:ärgern
muäsch di nüd äso badärä! (Ärger mit teuren Preisen bei Badekuren und Tagsatzungen zu Baden AG)
Dialekt:chiibägi Sitzig
Deutsch:Ämterverteilung
Dialekt:änädurä
Deutsch:dort durch
Dialekt:Eermäl
Deutsch:Ärmel
(-mul)mhd ermel d Tschööppä appziä und d Eermäl ufälitzä! > Aarmä, Äärmäli
Dialekt:eermär
Deutsch:ärmer
> aarm lengersi eermär
Dialekt:eermscht
Deutsch:ärmste
där Eermscht cha mid wenigäm zfridä sii das sind scho di eermschtä, wo ...
Dialekt:eltär
Deutsch:älter
är isch eltär isch eltär woordä
Dialekt:Elti
Deutsch:Älte
(Alter) i siinär Elti, vor Elti nümmä mögä, dr Elti naa iischriibä
Dialekt:eltisch
Deutsch:ältest
där elltisch di allärelltisch Früänär hend is Nuschis die beschtä Magäronä ghaa, und is Heiriwiisis däs eltisch Brood > alt
Dialekt:ergär
Deutsch:ärger
äs isch nu ergär woordä
Dialekt:Ergär
Deutsch:Ärger
da hed mä nüüd weder Ergär mhd erger
Dialekt:ergä
Deutsch:ärgern
da chasch di nur ergä
Dialekt:Escht
Deutsch:Äste
Eschtli Ästlein > Ascht (Ast)
Dialekt:etzä
Deutsch:äsen, abweiden lassen
mhd atzen, etzen das tüämmär dä nu etzä äs isch ggetzt (LB Glossar: etzen = durch unerlaubtes Weiden abnützen, Atzung = Tierschaden) > Atzig
Dialekt:änäfüür
Deutsch:dort
Dialekt:ärgaugglä
Deutsch:
Trämel schütteln beim Reisten
Dialekt:Ghiium
Deutsch:Älplerspeise, Rührum
Dialekt:nachäschlaa
Deutsch:ähnlich werden
är schlaad am Altä nachä vgl. aus der Art schlagen
Dialekt:äs Gnuusch
Deutsch:zerknüllte Sachen
Dialekt:öpfä
Deutsch:Äpfel pflücken
(erlaubt oder unerlaubt) ggöpfälät
Dialekt:Öpfäli
Deutsch:Äpfelein
mhd epfelîn
Dialekt:Schtunggäwerni
Deutsch:Älplergericht
(Brood und Niidlä värchnoosät,andere: Fänz mid Niidlä anschtatt mid Ankä) anderswo -weermi
Dialekt:tröölä
Deutsch:Ämter-Erschleichung
mhd troelen
Dialekt:Ussär
Deutsch:Äussere, Ausländer
(ausserhalb Muotathal, Land Schwyz) än Ussärä Ussäri, kä Hiäsägi! 1315 mit den Uzzeren so di Ussern frävel begant Flurname: Ussär Gibel vgl Ausser Schwyz, Ausser Dorf, Ausser Rhoden, Ausser Ferrera, Ausser Berg > Innär-
Dialekt:a
Deutsch:an
a dr Sunnä a dr Muotaa a d Heiteri gaa a d Händ früürä a dr Naasä nää a Wiänachtä a dä Fiirtigä a dr Fasnacht a dr Gmeind (an der Versammlung) a dä Bluämä schmöckä, Wemfall (Dativ) a wem bisch du? a wem isch das Auto? gib s a dä Goofä! gib s a miär! seisch äs a niämerem! a dem gseet mäs nüd aa a allem aa Hau a dr Chatz dr Schwanz ab > a dr, am, an
Dialekt:aa
Deutsch:gemäss, nach
a allem aa, miär aa,mä kännt ä am Model aa, am Redä aa, am Gaa aa, am Juuzä aa
Dialekt:Aabuu
Deutsch:Anbau
äs Aabüüli kleiner Anbau
Dialekt:Aahänkär
Deutsch:Anhänger
(am Lastwagen)
Dialekt:Aahebi
Deutsch:Fester Standort
i gfindä käs Aahebi
Dialekt:Aalauf
Deutsch:Anlauf
än Aalauf nää ohne Anlauf: siehe aahäbligä
Dialekt:Aaleggä
Deutsch:Anlegung, Kleidung, Gewand
was hesch au für ä Aaleggätä!
Dialekt:Aamääli
Deutsch:Anmal
Spuren von alten Wegen oder Gebäuden anderswo: Muttermal
Dialekt:Aareisig
Deutsch:Einrichtung
Arbeitsvorgang ä schööni Aareisig!
Dialekt:Aasatz
Deutsch:Ansatz
än Aasatz vom änä Baaart Ansatz zur Lösung einer mathematischen Aufgabe: dr Aasatz wäär rächt Lippenbildung zum Trompetenspielen: Aasatz haa, nümmä haa
Dialekt:Aaschiin
Deutsch:Anschein
äs macht dr Aaschiin äs chömm gu rägnä
Dialekt:Aazündär
Deutsch:Anzünder
mä müässt nur nu dr Aazündär haa! > Zündär
Dialekt:Aazuug
Deutsch:Bettüberzug
Ziächä neu: Anzug > Kleidig
Dialekt:aabiissä
Deutsch:anbeissen
än aabbissnä Öpfel
Dialekt:aabrännä
Deutsch:anbrennen
d Gümel tüänd etz dä aabrännä sind aabrännt
Dialekt:aabruuchä
Deutsch:anbrauchen
Hesch guäti Voorsätz gmacht fürs nüü Jaar? - Nei, i ha nu die altä, nu nüd aabruucht!
Dialekt:aabüätzä
Deutsch:annähen
ätzä
Dialekt:aabuuä
Deutsch:anbauen
Dialekt:aacheerä
Deutsch:ankehren, anpacken
är weiss wiä aacheerä
Dialekt:aacheerig
Deutsch:ankehrig
gelehrig, geschickt äs aacheerigs Meitli
Dialekt:aachoo
Deutsch:berühren
nüd aachoo am frisch Gmaalätä! bisch aachoo!
Dialekt:aachoo
Deutsch:Feuer fangen
ds Huus isch aachoo! (Schülerdeutsch: das Haus ist angekommen!) “1809 sind 3 Häuser verbrunnen in der Tschalun, weil ein Glarner Enzionen Wurzlen brannte und davon angekommen sind!”
Dialekt:aachoo
Deutsch:angehen, betreffen
wänns uf üüs aachoo wäär
Dialekt:aadingä
Deutsch:andingen, ans Herz legen
(spr. aatingä) si heb mers weis wiä aadinget aatungä: angedungen
Dialekt:aafaa
Deutsch:anfangen
mä sött einisch aafaa wer hed aagfangä?
Dialekt:aafrüürä
Deutsch:anfrieren
da früürid d Schue am Bode aa! auch: aagfrüürä
Dialekt:aafüürä
Deutsch:Feur anmachen
gang gu aafüürä! ich ha aagfüürät
Dialekt:aagaa
Deutsch:beginnen
d Chilä, d Schuel, ds Theater gaad aa
Dialekt:aagaa
Deutsch:anfangs
aagänds Winter
Dialekt:aagää
Deutsch:angeben
am Schlittä aagää aagää bim Jassä der Takt aagää dr Hund tuäd aagää (gibt Alarm) hööch aagää (schwindeln)
Dialekt:aagattigä
Deutsch:ins Werk setzen
we chönnt mä jetzt das aagattigä? > Gattig
Dialekt:aaggässä
Deutsch:angefressen
aaggässnä Chääs, Öpfel, Mockä
Dialekt:aaghiijä
Deutsch:Anriss nehmen
(Laui, Schlipf) > aariitä
Dialekt:aagleid
Deutsch:angekleidet
bisch afig aagleid? > aaleggä
Dialekt:aagnuu
Deutsch:angenommen
äs Aagnuus: ein angenommenes Kind > aanää
Dialekt:aagrüärt
Deutsch:angeworfen
dr Chnüsel übärchoo we aagrüärt > rüärä
Dialekt:aagschauä
Deutsch:anschauen
gschau s aa: äs isch diis!
Dialekt:aagschiirä
Deutsch:das Geschirr
ds Ross aagschiirä Sigrist: i muess der Pfarr gu aagschiirä (Messgewand anlegen)
Dialekt:aagsee
Deutsch:ansehen
mä chan ums aagsee, mä hed ums aagsee
Dialekt:aagwännä
Deutsch:angewöhnen
mä muäss dä Goofä das aagwännä
Dialekt:aagwisä
Deutsch:angewiesen
ufs Aarmägäld aagwisä
Dialekt:aahaa
Deutsch:anleiten
mä muess d Goofä zum Folgä aahaa, susch folgits niä!
Dialekt:aaghaa
Deutsch:angehabt
är hed ä kä Schuä aaghaa
Dialekt:aahäbligä
Deutsch:vom Stand aus
(springen)
Dialekt:aahäbägslä
Deutsch:vom Stand aus
(springen)
Dialekt:aahänkä
Deutsch:anhängen
ä Wagä aahänkä dr Schnee hänkt aa (hat Gewicht) d Obschtbäum hänkid aa (tragen reiche Früchte) äs faad mr afä aahänkä (beschwerlich werden)
Dialekt:aaheimä
Deutsch:anheimeln
(Duden: südwestdt) äs tuäd eim ghörig aaheimälä
Dialekt:aahauä
Deutsch:anschneiden
neu: ansprechen, anrempeln
Dialekt:aahockä
Deutsch:ankleben
in der Pfanne
Dialekt:aalaa
Deutsch:anbehalten
dr Lismär aalaa
Dialekt:aalääg
Deutsch:sanft ansteigend
äs gaad aalääg uufä
Dialekt:aalä
Deutsch:anlehnen
nüd aalänä! > Länä
Dialekt:aalauffä
Deutsch:beschlagen werden
(Fenster)
Dialekt:aalauffä
Deutsch:einlaufen
(Sport, Motor)
Dialekt:aaleerä
Deutsch:anlernen
aaggleert angelernt
Dialekt:aaleggä
Deutsch:anlegen
legg öppis aa! Mist: Mischt aaleggä neu: Kapital anlegen > aagleid
Dialekt:aalintä
Deutsch:linde machen, aufweichen
dr Rägä hed dr Bodä aaglintät > lint
Dialekt:aaluä
Deutsch:anschauen
Männdäli aaluägä > gschauä
Dialekt:aamachä
Deutsch:Speisen
Salaad aamachä aamächälig
Dialekt:aamachä
Deutsch:Anreiz
das macht mi gaar nüüd aa (keine Lust danach)
Dialekt:aamerkä
Deutsch:anmerken
merksch um gaar nüüd aa!
Dialekt:aanää
Deutsch:annehmen
we niids di aa? (wie gefällt es dir?) > aagnuu, wool aanää
Dialekt:aapütschä
Deutsch:anstossen
pütschä
Dialekt:aareisä
Deutsch:herrichten
Aarbed aareisä der Tisch aareisä aagreisät
Dialekt:aareisä
Deutsch:anhetzen
muäss dr der Hund aareisä? schriftdeutsch anreisen (ankommen) > Aareisig
Dialekt:aariitä
Deutsch:den Anriss nehmen
det obä aagrittä > aaghiijä
Dialekt:aarüä
Deutsch:anwerfen
Schtei aarüä
Dialekt:aarüä
Deutsch:berühren
nüd aarüärä!
Dialekt:aarüä
Deutsch:anrühren
dr Brii aarüä
Dialekt:aaschiässä
Deutsch:mit Scheissen beginnen
mit Schiessen den Anfang machen
Dialekt:aaschiässä
Deutsch:nicht tödlich treffen
(bloss aagschossä)
Dialekt:aaschiässä
Deutsch:anstossen
dr Grind aaschiässä, aagschossä
Dialekt:aaschiissä
Deutsch:anscheissen
(wörtlich und bildlich)
Dialekt:aaschlaa
Deutsch:anschlagen
ä Zädel aaschlaa dr Grind aaschlaa
Dialekt:aaschnerzä
Deutsch:anschnauzen
Stöösler-Gedicht: wiit hindärä hends müässä z Chilä is Taal, und aagschnerzt heds dr Pfarr nu medän äs maal! > schnerzä
Dialekt:aaschriibä
Deutsch:anschreiben
äs aagschribäs (aagschribnigs) Huus
Dialekt:aaschtaa
Deutsch:anstehen
in die Reihe zum Biichtä aaschtaa
Dialekt:aaschtaa
Deutsch:passen
äs schtaad im wool aa (passt gut zu ihm)
Dialekt:aaschtellä
Deutsch:anstellen
käs Bei chönnä aaschtellä (keinen Stand gewinnen)
Dialekt:aaschtiflä
Deutsch:anstiefeln
(wörtlich, bildlich: anstiften), aagschtiflät
Dialekt:aaschtiilä
Deutsch:einen Stil anbringen
(an Schaufel, Pickel, Sense)
Dialekt:aasetzä
Deutsch:ansetzen
der Schnee mag scho aasetzä (am Boden haften) am Gwand aasetzä
Dialekt:aattaa
Deutsch:angetan
aatuä
Dialekt:aatääplä
Deutsch:berühren
nüd alls aatääplä! > Taapä
Dialekt:aatätschä
Deutsch:den Kopf anschlagen
dr Grind aatätschä aatätscht > tätschä
Dialekt:aateiggä
Deutsch:Teig bereiten
Aateiggä
Dialekt:aatischä
Deutsch:antischen
änd afig aatischä!
Dialekt:aaträägä
Deutsch:zum Kauf anbieten
Fleisch aaträägä sich zur Hilfe anbieten: si hend si aatreid üüs gu hälffä
Dialekt:aaträffä
Deutsch:antreffen
äs trifft aa! äs hed aatroffä!
Dialekt:aatriibä
Deutsch:antreiben
das Wättär hed d Bäch schöön aatribä
Dialekt:aatröölä
Deutsch:anrollen
in Bewegung setzen > tröölä
Dialekt:aatuä
Deutsch:antun
das söttisch eim nüd aatuä!
Dialekt:aawäägä
Deutsch:Weg anbahnen
Lienert agwäged
Dialekt:aazeerä
Deutsch:Anriss nehemn
(Laui, Schlipf) det obä aazeert > aariitä, aaghiijä
Dialekt:aazeichnä
Deutsch:anzeichen
(Bäume zum Fällen, Vieh zum Unterscheiden)
Dialekt:aazellä
Deutsch:anzählen
aazellä, Böllä schellä, d Chatz gaad uf Wallisellä .. (Kinderlied)
Dialekt:aazündä
Deutsch:anzünden
(Licht, Feuer, Pfeife, Stumpen), neu: erzürnen
Dialekt:Aabäd
Deutsch:Abend
guete-n-Aabäd drii Ääbig lang > Fiirabäd
Dialekt:Aabädässä
Deutsch:Abendesen
z Abig essen > Zaabäd
Dialekt:Aabädroot
Deutsch:Abendrot