Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
gräächganz fertigmhd gerech flätt und grääch > gräch, grächä
grächzurechtkommendmhd gerech: gerichtet, bereit magsch älei gräch, ader muäss dr gu hälfä? i mag älei flätt gräch > grääch
Dialekt:grääch
Deutsch:ganz fertig
mhd gerech flätt und grääch > gräch, grächä
Dialekt:gräch
Deutsch:zurechtkommend
mhd gerech: gerichtet, bereit magsch älei gräch, ader muäss dr gu hälfä? i mag älei flätt gräch > grääch